Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 25 april

9.30 uur ds. H.J. van Kapel, Waspik

14.30 uur ds. J. Boom

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaat tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Janneke Kruijf en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.1:2, midden-/bovenbouw: Ps.19:4a


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verjaardagsfonds:

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode januari t/m 17 april 2021 is € 434,60. Alle gevers hartelijk dank voor uw gaven – en de bezorgers en coördinator dank voor jullie inzet.


Tenslotte

Plotseling was corona ook bij ons binnen. Na afloop van de nascholing voelde ik me niet fit. De test gaf een duidelijke uitslag: positief. Vervolgens bleken ook Marry, Leanne en Nina ermee besmet te zijn. Op het moment van schrijven weet ik nog niet of ik zondag fit genoeg ben om weer voor te gaan. Corona berooft je van een stuk energie, zoveel is wel duidelijk. Tegelijk stemt het ons dankbaar dat we tot nu voor erger bewaard zijn gebleven. En omringd te zijn door gebeden, dat is een bijzondere zegen, waarvoor we – naast de Heere – u en jullie willen bedanken. Wij hopen elkaar spoedig weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom