Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 25 augustus

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Oppas:

Therese Timmermans, Amira Jenje, Sam Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.8:1. Midden-/bovenbouw: Ps.8:1

Verantwoording:

Mw. A. van Eersel ontving tijdens het rondgaan voor de felicitatiedienst een gift voor het jeugdwerk van onze gemeente. En tijdens bezoekwerk is ontvangen € 20 ter vrije besteding.

De collecten die gehouden zijn in juli hebben het volgende opgebracht: kerk € 502.38, diaconie € 317.55, instandhouding predikantsplaats € 81.22, onderhoud orgel € 74.80. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Kerk doordeweeks

Gewijzigde data!

Onlangs heeft iedereen een kaart meegekregen met daarop de data van allerlei activiteiten in het nieuwe seizoen. Twee data daarop moesten bij nader inzien gewijzigd worden. Neem hier a.u.b. goed nota van en wijzig deze. Het gaat om:

  • de contactmiddag van september 2019. Deze wordt een week vervroegd. Niet op 17 september, maar
  • op 10 september a.s. zal de eerste contactmiddag van dit seizoen gehouden worden.
  • de eerste gemeenteavond zal niet op donderdag 28 november maar een dag eerder, op woensdag 27 november plaatsvinden.

Tenslotte

Van zondag…

Afgelopen zondag beloofde ik u de titels door te geven van de boeken waar ik naar verwees in de preek. Ik had het over boeken van de schrijfster Vonne van der Meer. De schrijfster is, net als haar man Willem Jan Otten, niet gelovig opgegroeid. Beiden zijn bekeerlingen; zij kwamen zij tot geloof en lieten zich dopen. De boeken die ik noemde zijn: Ik verbind u door en ook Take 7. Verder noemde ik ook een boek van Berend Nijenhuis met de titel De tornado. Voor wie graag leest zijn deze boeken van harte aan te bevelen.

… tot zondag:

Hoe moet het verder met Israël, nu de profeet Hosea heeft aangekondigd dat Gods oordeel niet meer is af te wenden? Ik heb u zondag gezegd: Gelukkig gaat God door met spreken, ook na hoofdstuk 9. Hij wil nog meer kwijt. Zijn volk is voor Hem de moeite waard om nog meer woorden tegen hen te zeggen… Ook naar ons komt Hij steeds terug. Soms zijn Zijn woorden ontdekkend en ontmaskerend. Maar altijd brandt daarachter het vuur van Zijn liefde. Hij heeft ons niet over voor het verderf, maar wil ons heil. En Hij weet het best wat heilzaam en goed voor ons is; onze ogen moeten daar soms nog voor open gaan. Laten wij daarom naar Zijn woorden luisteren en geloven wat Hij tot ons zegt.

Een hartelijke groet van huis tot huis.

ds. J. Boom

D.V. 29 oktober 2019

Regionale toerustingsavond, hartelijk welkom. Toegang vrij