Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 25 september

9.30 uur ds. J. Boom, opening winterwerk

18.30 uur ds. ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Zondagsschool:

Beste ouders en kinderen, na ruim 2 maanden willen we deze zondag 25 september weer starten met zondagsschool. De kinderen gaan dan na het bijbellezen in de kerk naar de zondagsschool, samen met de leiding. ‘Laat de kinderen tot mij komen, niemand mag ze hinderen’. Dat is wat Jezus zei. Daarom nodigen we graag jullie kinderen uit, om naar de zondagsschool te komen. Elke zondag vertellen we een verhaal uit de bijbel, zingen of luisteren we een lied en is er een verwerking over het verhaal. Iedereen vanaf 5 jaar hartelijk welkom. Wat zou het fijn zijn als jullie de kinderen meenemen zodat we met een mooi groepje zijn. De kinderen hebben elkaar nodig in deze dingen. Net zoals de ouders. Jullie hebben een puzzelstukje gekregen, nemen jullie deze mee? Alleen samen kunnen we de puzzel compleet maken. En kun je zien dat iedereen nodig is! Heel graag tot zondag. Mocht je als ouder de eerste keer mee willen met je kind, dan kan dat. Groetjes van Koenraad, Gert-Jan, Marline, Leanne en Marloes

Orgel:

‘s morgens br. Ad Colijn en ’s avonds br. Cees van Veen

Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom

Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps.105:1

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Jeugdwerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Kerk doordeweeks

Opening winterwerk / startdag:

Wie zich nog niet heeft opgegeven voor de BBQ van a.s. zaterdag, kan dat nog doen. Zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur ontmoeten we elkaar in De Ark. Je kunt je opgeven door te bellen of mailen naar onze scriba, br. Piet van Halteren, tel. 06-51750457, of mail naar pvhalteren@ziggo.nl.

Catechese:

De catechisaties gaan weer van start, zoals vorige week vermeld in samenwerking met de Chr. Ger. Kerk. De groep van 9-11 jaar (basiscatechese) begint op 11 oktober om 18.30 uur in De Ark. De groep 12-15 jarigen zijn deze week begonnen, om 19.00 uur in de Chr. Ger. Kerk. En de groep 16+ start volgende week, 27 september, om 20.00 uur in de Chr. Ger. kerk. Jongeren, wees erbij!

Weeksluiting:

Op vrijdag 30 september mag ik weer verschillende gemeenteleden ontmoeten tijdens de weersluiting om 14.30 uur in zorgcentrum De Stroming, Waspik. We bidden om een gezegende ontmoeting rond Gods Woord.

Gesprekskring:

Hoi allemaal! We staan aan de start van een nieuw winterwerk seizoen. Tijd om in actie te komen! We zouden het leuk vinden om binnenkort met elkaar samen te komen, om elkaar te ontmoeten. Dat is wat we de afgelopen tijd best wel hebben gemist. We horen graag of er een onderwerp is dat jullie aanspreekt. Dat kunnen we dan meenemen op zo’n avond. Het zou gaan om een paar avonden per seizoen. De eerste keer is op 6 oktober. Zet het vast in je agenda en kom ook gezellig. Ook als je nog nooit ergens bent aangesloten, ben je welkom. We hebben elkaar nodig, samen komen we verder! Tijd zal rond 19.30 zijn tot 21.30 ongeveer. Voor meer informatie: Robert en Marloes Timmermans, of ds. Boom.

Belijdeniscatechese:

Ook dit seizoen is er weer gelegenheid om je voor te bereiden op de openbare geloofsbelijdenis. Die belijdenis kun je zien als een vervolg op je doop. Toen brachten de ouders je de kerk binnen. Door belijdenis af te leggen, spreek je uit dat je zelf ‘kerk’ bent geworden. ‘Kerk’ betekent namelijk: van de Heere. Geen groter geluk dan Zijn eigendom te zijn, en je leven aan Hem toe te wijden. De belijdenis geeft toegang tot het Heilig Avondmaal. Levend uit Jezus’ reddingswerk mag je als belijdend lid je verantwoordelijkheid nemen om kerk te zijn en samen als volgelingen van Jezus Hem te vereren. Neem contact op als je overweegt belijdeniscatechese te gaan volgen. Welkom, of je nu 20 bent, 40, 60 of 80. Het is nooit te laat. Mail naar dsjboom@gmail.com of bel 0162-312264.


Tenslotte

We konden deze week getuige zijn van historische gebeurtenissen bij de uitvaart van koningin Elizabeth II van Engeland. Ik dacht even: nu is de twintigste eeuw echt voorbij. De 70 jaar dat zij op de troon van het Verenigd Koninkrijk zat, was een tijd van misschien wel de meest ingrijpende veranderingen in de geschiedenis van de wereld. Koningin Elizabeth was zich bewust dat zij niet de hoogste soeverein was, maar dat de God der goden en de Heer der heren haar deze verantwoordelijke roeping had toebedeeld. Aan Hem moest dit ambt ook weer teruggegeven worden. Symbolisch kreeg dit gestalte doordat de kroon met de scepter en de rijksappels vlak voor haar bijzetting op het altaar van de kerk gelegd werden. Aangrijpend. In woord en lied is het Woord van God vertolkt in de week van afscheid en bij de uitvaart. Vele miljoenen mensen wereldwijd waren er getuige van. Toen ik ernaar luisterde, merkte ik hoe lief die woorden mij zijn en hoe ik ook anderen gun dat zij ze horen en geloven. In het Engels klinkt het weer ‘fris’, alsof je alles extra bewust hoort. Je kunt een rouwdienst rondom Gods Woord zien als een mooie, oude traditie (de Britten houden daarvan). Je kunt het ook zien als een teken dat te midden van grote veranderingen, van opgaan, blinken en verzinken van koningen, één ding blijvend is en onvergankelijk. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is (1 Petrus 1:24).

Dat Woord wordt ook aanstaande zondag weer verkondigd. En daarna, in het nieuwe winterseizoen, op kringen en tijdens momenten van ontmoeting, bezinning en toerusting. Laat ons hart ervoor open staan en laten onze voeten zich begeven op Gods wegen.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom