Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 juli

9.30 uur dhr. P. Riemens, Arnemuiden

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Oppas:

Leanne Boom en Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.95:4


Collecten:

Op het collecterooster staat voor deze zondag als extra collecte vermeld: onderhoud orgel. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven voor diaconie en kerk geven in de zuil die achter in de kerk staat.