Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 juni

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om de viering van het Heilig Avondmaal ook te kunnen meemaken. We hopen dat in de kinderen een verlangen groeit om eenmaal te gaan meevieren dat de Heere Jezus voor ons gestorven is, zodat wij met Hem mogen opstaan.

Volgende week, zondag 3 juli, is de laatste keer zondagsschool van dit seizoen. Graag tot dan! De leiding.


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s avonds dhr. Ad Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:4a, middenbouw: Ps.72:10a

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counseling activiteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks

Clubwerk:

Afgelopen zaterdag was een grote groep kinderen volop actief rond de kerk van ’s Grevelduin-Capelle. Samen met kinderen en leiding uit omliggende gemeenten werden spellen gedaan. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg gezellig was. Na afloop mocht de beker mee met de winnaars van de middag, en die kwamen deze keer uit…. ‘s Gravenmoer. Gefeliciteerd!

Kerkenraad:

Maandag 27 juni om 19.30 uur vergadert de kerkenraad de laatste keer voor de zomerperiode. Bid u om de leiding van de Heilige Geest voor de broeders? En blijft u God ook vragen om méér broeders? Ik geloof dat een gemeente die daar eensgezind om bidt, niet beschaamd zal worden.

Weeksluiting:

Op vrijdag 1 juli om 14.30 uur hoop ik de bewoners van zorgcentrum De Stroming in Waspik te ontmoeten tijdens de weeksluiting die daar gehouden zal worden. Fijn, zo’n moment om samen te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Graag tot ziens.

Tenslotte

Allen die door God geroepen worden, die worden in alle ernst geroepen. Je leest deze woorden in de Dordtse Leerregels (één van de belijdenisgeschriften van de kerk). God roept. En Hij doet dat vanuit Zijn hart. Want Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat zij behouden worden. Nu gaat het bij die roepstem allereerst om het Evangelie: kom tot de Heere Jezus, vertrouw op Hem. Leven wij in dat vertrouwen? Kunnen wij persoonlijk de Heere Jezus niet missen? Hebben wij Hem nodig? Dan roept Hij ons ook om bij brood en wijn des te meer verzekerd te worden van Zijn liefde. Zondag staat alles gereed. Laten we ons voorbereiden. Niet door onszelf te verbeteren. Maar door te bedenken hoe arm wij zijn en hoe rijk Hij is. En laten we dan gehoor geven aan Zijn roepstem: Kom en deel in de rijkdom van Gods genade. Een gezegende zondag toegewenst.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom