Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 mei

9.30 uurds. J. Boom, aansluitend preekbespreking
18.30 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel


Oppas:

Janneke Kruijf, Liz van Dongen en Marloes Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.24:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.119:3a


Verantwoording:

Onderweg in de gemeente kreeg ik 2x € 20 en 1x €30 mee voor de kerk. Dank daarvoor.


Felicitatiedienst:

Onlangs waren we als felicitatiedienst bij elkaar om het geld dat verkregen is in de maanden januari t/m april te tellen. In totaal is er €508,70 opgehaald.Hartelijk dank voor al uw gaven. 


Kerk doordeweeks


Uitje senioren:

Zoals u allen weet, gaan we volgens afspraak op 29 mei naar Giessenburg (ijsboerderij en emaille-museum). Wij willen om 14.00 uur vanaf De Ark vertrekken. Als senioren bent u of wordt u nog benaderd. Na het bezoek aan Giessenburg gaan we naar Gorinchem  om  een hapje te eten. Ook gemeenteleden die willen meegaan, hartelijk welkom. U kunt zich nog opgeven bij Jaap Verduijn 06-21328518 of Ad Colijn 06-18422988.


Tenslotte

‘Houd Mij niet vast’, zo klonk het afgelopen zondag in de morgendienst, ‘want Ik vaar op tot Mijn Vader en tot uw Vader, tot Mijn God en uw God.’ Na Zijn opstanding uit de dood leeft de Heere Jezus op een nieuwe manier: met een verheerlijkt lichaam. Zijn afscheid van de aarde en Zijn ingang in de hemel is niet meer tegen te houden. Hij wordt verhoogd, gekroond met eer. Aan Vaders rechterhand zet Hij Zijn werk nu voort. Zijn Kerk blijft Hem nodig hebben, voor altijd. Ook in 2019 zijn wij niets zonder Hem. Laten wij Hem onze noden bekend maken en Hem eren in Zijn dienst, op zondag en ja, ook op de Hemelvaartsdag!


Groet

Ds. J. Boom