Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 26 mei

9.30 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard (GZB)

18.30 uur ds. M. J. Tekelenburg, Monster


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans en Sanne Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.56:6a en bovenbouw Ps.65:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

In de maand april werd het volgende gegeven in de collecten:

Voor de kerk € 284,49. Onderhoud verwarming € 33. Instandh. pred.plaats € 96,75

Voor de diaconie € 209,65. GZB-voorjaarscollecte € 41,70. Pioniersplek De Groote Wielen € 57,50.

Hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks

Gemeenteavond:

Op de gemeenteavond van dinsdag 28 mei zal gesproken worden over belangrijke veranderingen die ons te wachten staan. De ambten, de predikantsplaats, noodzakelijke samenwerking met andere gemeenten, de tweede dienst op zondag, de zondagsschool. Het is nodig daar binnenkort knopen over door te hakken. En dat kan niet zonder overleg met de gemeente. Daarom is het wel goed om als het maar enigszins mogelijk is, hier een avond voor op te offeren om als gemeente samen te overleggen en de kerkenraad te voorzien van uw en jouw inzichten en ideeën. Hierbij nogmaals van harte uitgenodigd vanaf 19.30 uur in De Ark. En laten we niet vergeten om thuis, voordat we elkaar deze avond ontmoeten, God aan te roepen en te vragen om Zijn wijsheid en hulp voor ons allemaal.


Tenslotte

Dank:

Wie vorige week donderdag door de Kerkdijk kwam, kon daar onze koster, samen met de gebroeders Jaap en Paul Verduijn en Jan van Dongen aan het werk zien. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel veel mos en gras verwijderd werd van het muurtje rondom de kerk. Veel dank voor jullie inzet!

Zondag:

Bijzonder dat de zondag na Pinksteren een predikant zal voorgaan die in de zending werkt. Ds. Kleinbloesem werkt als medewerker van de Gereformeerde Zendingsbond om het Evangelie te delen op Cuba. Hij is betrokken bij allerlei vormings- en toerustingsactiviteiten: op het seminarie, op de Bijbelscholen in de provincies en in diverse gemeenten. De Heilige Geest is uitgestort, en sindsdien staan overal en altijd mensen op, die niet over Jezus kunnen zwijgen. En ze blijven ook steeds nodig: jonge mensen en oudere mensen die Gods Woord onderzoeken en doorgeven aan anderen. Bid daarvoor.

Een gezegende zondag gewenst,

uw ds. J. Boom