Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 september

9.30 uur ds. J. Boom, opening winterwerk, aansluitend preekbespreking

18.30 uur ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

Aankomende zondag is er geen zondagsschool vanwege opening winterwerk. De kinderen zijn van harte welkom in de kerk en daarna in de Ark, voor de preekbespreking. Graag tot dan!


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.46:6 en midden-/bovenbouw: Ps.25:4


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €    voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Collecten:

Deze zondag wordt een collecte gehouden voor het jeugdwerk. Geven voor het jeugdwerk is investeren in de toekomst van de gemeente. Bidden voor de jeugd ook trouwens…! Beide van harte aanbevolen.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 29 september hopen we elkaar weer te ontmoeten. We willen verder gaan met de bijbelstudie over Ruth. Deze avond willen we ‘Boaz als losser’ eruit lichten. Het is goed om Ruth 3 alvast eens door te lezen! Vrouwen, van harte welkom!


Bijbelkring:

Op donderdag 30 september wordt de eerste bijbelkring van het nieuwe seizoen gehouden. Afgelopen kwam de bijbelkring een paar keer fysiek bij elkaar, en een paar keer ontmoetten we elkaar langs de digitale weg. We zijn blij dat we nu weer op de vertrouwde manier verder kunnen gaan. We willen het leven van de aartsvader Abraham verder volgen. Deze keer lezen we Gen. 18 : 1 – 15 en Gen. 21 : 1 – 21. Van harte welkom in De Ark. We beginnen om 19.30 uur.


Tenslotte

De Bijbel geeft rust, maar spoort ook aan tot doen. Of zoals ook wel wordt gezegd: bijbel-lezen moet leiden tot bijbel-leven! Na een seizoen waarin het jaarthema was ‘Goed om te horen!’, is het toch goed om vervolgens te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven. Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Het Woord moet vrucht dragen.

Bij de opening van het winterwerk mag duidelijk worden dat het niet ons eigen kapitaal is waarmee we in het geloof moeten werken. We hoeven niet bang te zijn dat God te veel van ons vraagt. Voorop staat dat God de God van het Verbond is, die Zijn zegen met ons wil delen. Het is al een zegen als we in een veilig gezin geboren worden, waarin ons over God verteld wordt. We mogen weten dat we bij Hem horen en dat Hij ons wil inschakelen om Zijn doel met deze wereld te bereiken.

Deze dingen las ik vandaag in een boekje van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), waarin het thema ‘Geloven is doen’ is uitgewerkt. Zoals u zelf kunt lezen, gaat het écht ergens over. Omdat het gaat over dingen die Jezus zelf aan de orde stelt. Hij brengt het onderwerp ‘horen en doen’ ter sprake. En daarom doen wij het ook. Bestaat er een geloven zonder dat het gevolgen heeft voor je doen? Of doortrekt het geloof ons hele leven? Laten we bidden om een gezegende start van het seizoen, zowel op zaterdag als op zondag. En graag tot ziens, in De Ark, in de kerk en bij de preekbespreking.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom