Bidddag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
Natuurlijk gaan we ook bidden met elkaar.

“Wat vraag jij?”
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s

Op woensdagmiddag 13 maart Kerkebosdreef 2
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 27 januari

9.30 uurds. J. Boom, bevestiging ambtsdragers

14.30 uur ds. K. Groenendijk, Bruchem

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Christianne de Roon, Manon Koenen, Marline Boom

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Psalmen leren:

Onderbouw: Gez.81:12. Midden-/bovenbouw: Ps.25:6

Verantwoording:

Ontvangen door Sjaak Faro bij het bezorgen van usb-sticks in de maand december 2018: € 45. Voor de kerk: 2x € 10 en 1x € 20. Bedankt voor uw bijdrage. De diaconie

Kerkbalans:

De actie Kerkbalans 2019 is inmiddels in onze gemeente van start gegaan. Het landelijke thema voor de actie is ‘Geef voor je Kerk’. Als plaatselijk thema is dit jaar gekozen voor ‘Werk mee! Het mag!’.

Het is geweldig dat een aantal vrijwilligers in de gemeente dit jaar weer bereid is om zich in te zetten voor de actie Kerkbalans. Zij bezorgen de enveloppen met informatie en halen antwoordenveloppen met toezeggingen op. Zij brengen hiermee het jaarthema ‘Met hart en ziel’ tot uitdrukking. Alvast heel veel dank en waardering dat u zich hiervoor in wilt zetten en op die manier mee wilt werken aan de instandhouding, en zo mogelijk, uitbreiding van Gods gemeente in ’s Gravenmoer. De enveloppen met informatie worden, of zijn inmiddels, bezorgd, vanaf 21 januari jl. De antwoordformulieren worden opgehaald van 4 februari tot 18 februari aanstaande. Gemeenteleden buiten ’s Gravenmoer kunnen de antwoordformulieren per post retour zenden of in de doos op de stenen tafel achter in de kerk doen.

Gemeente een hartelijke oproep aan u allen geef invulling aan het plaatselijk thema van de actie kerkbalans, ‘Werk mee! Het mag’ en doe dat “Met hart en ziel’. Mogen we ook dit jaar op uw bewogenheid, betrokkenheid en bijdrage(n) rekenen?

Spaarhuisjes:

Over de spaarhuisjes, die bij verschillende gemeenteleden staan en waarvan de opbrengst bestemd is voor het verenigingsgebouw De Ark, hebben we u via de Nieuwsbrief al een aantal keren geïnformeerd. De vrijwilligers die de antwoordenveloppen voor de actie Kerkbalans ophalen zijn dit jaar bereid om de spaarhuisjes om te wisselen. Heel veel waardering en dank voor die bereidheid!

Gemeente, wilt u ervoor zorgen dat de spaarhuisjes klaar staan zodat die gemakkelijk en snel omgewisseld kunnen worden. Bij voorbaat dank daarvoor! En natuurlijk ook dank voor het sparen! En de spaaractie gaat gewoon door. College van Kerkrentmeesters

Zondagsschool:

De opbrengst van de huis-aan-huis collecte is maar liefst 479,65 euro. Daarnaast kregen wij de mandarijnen en sinaasappelen geschonken. Wij zijn u allen ontzettend dankbaar, en blij met deze geweldige steun vanuit de gemeente.

Rondom gemeente

Week van Gebed:

Als dit kerkblad verschijnt, is de Week van Gebed nog in volle gang. Op donderdagavond bidden wij in de Chr. Ger. Kerk, op vrijdagavond in de Ger. Kerk en op zaterdagavond in De Ark, steeds van 19.30–20.15 uur. Welkom om actief of in stilte mee te bidden.

Clubwerk:

Club De Regenboog komt weer bij elkaar op vrijdag 25 januari. Alle kinderen zijn  hartelijk welkom.

(Belijdenis)catechese:

Ik verwacht jullie te ontmoeten op maandag 28 januari om 20.00 in de pastorie (belijdeniscatechese) en op dinsdag 29 januari om 19.00 uur in De Ark (catechisatie).

Doop:

Op zondag 17 februari zal de Heilige Doop bediend worden aan Seth, zoon van Roel en Lisanne van Dortmont-Quirijns, Heemraadsingel 15, 4944 VC, Raamsdonk. Ter voorbereiding op de doop wordt de doopzitting gehouden op dinsdag 29 januari om 20.15 uur. Denk aan dit gezin in uw gebed.

Tenslotte

We zien uit naar zondagmorgen. De broeders S. Faro en W. Timmermans mogen dan bevestigd worden als diaken en ouderling van de gemeente. Wij zijn de Heere dankbaar dat Hij de vrijmoedigheid en het verlangen gegeven heeft aan onze broeders om in het ambt dienstbaar te zijn aan God en Zijn gemeente. Paulus noemt de ambtsbediening ‘een voortreffelijk werk’ (1 Tim. 3). Dat betekent niet dat het vrij is van zorgen en moeilijkheden. Maar de belofte van God dat Hij helpt en de ervaring dat Hij ons zegent en zegen geeft op het werk maakt dat allemaal ruimschoots goed. Zo mogen mensen medewerkers zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus. Br. R. Timmermans hoopt na jaren van trouwe inzet zondag afscheid te nemen van het werk in de kerkenraad. Laten wij God danken voor wat Hij gaf en laten wij bidden om de Heilige Geest voor het werk van de ambtsdragers in de komende tijd. Een gezegende zondag toegewenst.

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. J. Boom