Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 27 juni

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.93:4a, midden-/bovenbouw: Ps.34:5a


Collecten:

De extra collecte van de zondag is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Tenslotte

Deze week gaat zullen wij weer nieuwe berichten ontvangen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk over de gevolgen van de versoepelingen voor het kerkelijk leven. We hopen dat steeds meer ruimte ontstaat om

Aanstaande zondag hopen we elkaar twee keer te ontmoeten rondom het Woord van God. In de morgendienst willen we samen een bijbelgedeelte lezen dat onlangs op de bijbelkring is behandeld. Dat zal deze keer Genesis 16 zijn. In de avonddienst gaan we verder met de serie ‘Blij met de Kerk!?’ Laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest, in de voorbereiding van de dienst en in de eredienst zelf. Wie biddend uitziet naar een ontmoeting met God, zal Hem vinden in Zijn Woord en dienst.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom