Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 27 november, Eerste Advent

9.30 uur ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke

14.30 uur ds. G.J. Mantel, Woudenberg


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

‘s morgens dhr. Ad Colijn en ’s middags ds. Boom


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.91:5a, bovenbouw Ps.102:12


Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Instandhouding predikantsplaats


Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Spaarhuisjes:

In de vorige brief is aangegeven dat deze maand de spaarhuisjes worden omgewisseld. Wanneer uw naam voorkomt op onze lijst van deelnemers, zal een gemeentelid bij u langskomen om deze om te wisselen voor een lege. Dit zal zijn op één van de volgende dagen: maandag 28 tot en met vrijdag 2 december. Mochten zij u niet thuis aantreffen, dan vindt u een briefje in de brievenbus met daarop de contactgegevens om het spaarhuisje alsnog om te laten wisselen. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van het gemeentecentrum De Ark. Recente werkzaamheden zijn: het vervangen van meerdere vluchtwegverlichtingen en het aanbrengen van een nieuwe verflaag aan de buitenkant. Namens ‘De Ark’, Gert-Jan Netten


Kerk doordeweeks

Club:

Vrijdagavond 25 november om 19.00 uur is er weer een clubavond in De Ark voor alle kinderen en hun vrienden/vriendinnen. Als ik het goed begrepen heb, zal deze avond in december-sferen gehouden worden… Een fijne avond gewenst met elkaar en met leiding.

Catechese:

Aanstaande dinsdag, 29 november, verwachten we de kinderen van de basiscatechese om 18.45 uur in De Ark. De 16+ groep heeft catechisatie om 20.00 uur. Welkom jullie allemaal!

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 30 november om 19.30 uur hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen. Allen van harte welkom in De Ark.

Gesprekskring:

De vorige gesprekskring heeft veel positieve reacties opgeroepen. Het is goed om op informele manier elkaar te ontmoeten. De Bijbel mag opengaan. Dat is het bron-boek voor het geloof en het leven met God. Maar ook het delen van wat het leven oproept aan vragen en ervaringen is een belangrijk doel van de gesprekskring. We willen iedereen van harte uitnodigen voor de ontmoeting op donderdag 1 december, aanvang 19.30 uur in De Ark.

Rollade-actie:

Wanneer u tijdens de feestdagen gezellig en heerlijk wilt eten, dan hebben wij een uniek aanbod. Wij verkopen namelijk rollades! U kunt deze lekkernijen bestellen via het formulier, via de website of per telefoon. U kunt kiezen uit runder-,varkens- en/of kiprollades van 1000 gram en 500 gram. De rollades worden vers gemaakt op de dag dat u ze kunt komen halen. Vers, vacuüm verpakt en gekoeld geleverd, hierdoor blijven de rollades beter op smaak, langer vers en houdbaar. U kunt nu ook fotokerstkaarten, sinaasappels, mandarijnen en eieren bestellen! Uw bestelling is af te halen op dinsdag 13 december van 19.30 -20.30 in De Ark, Zwaanstraat 4 te ’s Gravenmoer. Deze avond is er ook een tafel aanwezig met fotokaarten (felicitatie, beterschap, blanco, enz.). Uw bestelling zien we graag uiterlijk zaterdag 3 december voor 21.00 uur tegemoet. Er is nu ook een mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. Dit graag vermelden achter op de bestellijst. Heeft u nog vragen bel gerust 06-40205598. Inleveradres: fam. A.A. Colijn, Kerkdijk 17, 06-18422988 of op de tafel achter in de kerk.


Tenslotte

Het kerkelijk jaar 2021-2022 hebben we achter ons gelaten. En nu begint het weer opnieuw… Dat zou je kunnen denken: het is steeds een cyclus waar we doorheen gaan. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Als we een kerkelijk jaar achter ons laten, betekent dat ook: wij zijn een jaar dichter bij de toekomst des Heren. De tijd kort in tot Zijn komst. Daarom sluit de Adventstijd zo goed aan bij de eeuwigheidszondag. Beter gezegd: de eeuwigheidszondag roept om de adventstijd. De dichter-theoloog Willem Barnard schreef ooit:

De tijd van Advent is een ‘aangename tijd’. Maar het is ook een tijd waarin men zich meer dan ooit bewust maakt dat het zo niet duren kan. Er moet verlossing komen en men mag dat woord ‘verlossing’ verstaan in zijn dubbele zin, want het heil voor de wereld, de grote komst, wordt ons door de apostelen als een gebóórte beschreven! Wanneer het dan in Advent over geboorte gaat, moet men ook niet uitsluitend denken aan het kind Jezus in de ruif, maar zeker eveneens aan de Koning die uit de wolken, uit de windselen te voorschijn breekt.

Wees langer niet verbolgen
in deze laatste tijd,
kom haastig met de wolken,
God van rechtvaardigheid!
De dood is overal,
het licht is uitgestorven,
de nacht is zonder morgen,
het lichaam zonder taal.
Aanzie al die ellende,
hoe wij zijn opgejaagd
en zend wie Gij zoudt zenden,
die alle zonden draagt.
Laat van de steenwoestijn
tot aan de berg des Heren
het Lam alom regeren,
de aarde aarde zijn!

(Gezang 129 LvK)

Ik wil ook via deze weg iedereen hartelijk dank die eraan bijdroeg van mijn verjaardag een prachtige dag te maken. Voor alles wat u ons gaf, in woorden, wensen en gaven, heel veel dank!

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom