Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 27 oktober

9.30 uur ds. A. Slingerland, Klundert

14.30 uur ds. J. Boom


Kerk op zondag


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud verwarming


Oppas:

Janneke Kruijf, Sam Zwart, Marline Boom


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.62:4a. Midden-/bovenbouw: Ps.105:5


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank Psalm 7a:1; ‘s middags Weerklank Psalm 8a:3, 6


Zondagsschool:

Tijdens de collecte gaan de kinderen naar de zondagsschool.


Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in september hebben het volgende opgebracht: kerk € 448.95, diaconie € 326.38, onderhoud orgel € 66.52, regionale diaconiecollecte project Crux Rosmalen € 112.40, Avondmaalscollecte € 161.70, jeugdcollecte € 106.75.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks


Catechese:

De catechisatie gaat verder Op dinsdag 29 kun je eerst je huiswerk gaan maken, want wij beginnen dan om 19.45 uur. De bezinningsavond waar je hieronder over leest, hebben we op een dinsdagavond gepland, omdat het onderwerp juist ook voor jullie zo belangrijk is. Kom ook, en neem gerust anderen mee.


Bezinnings- en toerustingsavond:

Een herinnering aan de bezinnings- en toerustingsavond op dinsdag 29 oktober aanstaande om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Verenigingsgebouw De Ark. Het gaat tijdens de avond over ‘Geestelijke strijd’. Iets waar we allemaal in meerdere of mindere mate mee te maken hebben, ook als we dat soms niet herkennen en erkennen. Meer informatie over deze avond kunt u lezen onder de regionale berichten aan het einde van dit blad. Van harte uitgenodigd!


Jubileum Excelsior:

De christelijke gemengde zangvereniging Excelsior mag dit jaar een belangrijke mijlpaal bereiken: het koor bestaat 100 jaar! Ter gelegenheid hiervan vindt een jubileumconcert plaats op zaterdag 9 november a.s. Naast Excelsior zullen op deze avond ook de ‘Oosterhoutse Nachtegalen’ optreden. De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en wordt gehouden in de Hervormde Kerk. Kaarten voor dit feestelijke concert zijn te verkrijgen bij Annie Heijblom (322342), Annette Timmermans (0650512229) of Bert Faro (312445) à €7,50. Iedereen is van harte welkom.


Tenslotte

Ter voorbereiding op de bezinningsdag die a.s. zaterdag wordt gehouden in Waalwijk (10.30 – 15.00 uur, gebouw De Haven) het volgende:

‘Jaren geleden plaatste een voorganger een bord met deze tekst voor de kerk: Deze kerk zal OF een opwekking OF een begrafenis hebben! … Een nuchtere kerk, die niet vervuld is met de Geest, doet niets goed. Dit is het uur dat we mensen nodig hebben die als het ware dronken zijn van de Heilige Geest’ (ik las dit in: Leonard Ravenhill, Waarom is er geen opwekking?).

O, heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom