Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 28 april

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilige Doop

14.30 uur prop. M. van Genderen, Leerdam


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Mirthe Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.98:4 en bovenbouw Ps.73:14 


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Tenslotte

Aanstaande zondag zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Hidde, zoon van Roel en Lisanne van Dortmont – Quirijns en broer van Seth en Sophie, Wim Boonsstraat 33, 4944 XN Raamsdonk. Het is een moment waarop Gods trouw in de generaties zichtbaar wordt. ’t Verbond met Abraham, Zijn vriend, bevestigt Hij van kind tot kind. Het verbond dat Hij met ons wil aangaan, is als een magazijn vol zegeningen. Wat belooft God veel! Allereerst: verzoening met Hem door de verdienste van de Heere Jezus. Hij wil zelf de onze zijn, en neemt ons tot Zijn kinderen aan. Daarin ligt de belofte van alles wat nodig is om het tijdelijk leven door te komen en het eeuwige leven binnen te gaan. Niets voor niets bidden wij bij de bediening van de Doop om de Heilige Geest. Want het is nodig dat wij persoonlijk de Heere Jezus nodig krijgen en Gods verbond in geloof be-amen. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons. En ook die Geest is ons beloofd. Het behoud van ons leven is voor honderd procent Gods werk; en het vraagt voor honderd procent ons vertrouwen. De Doop maakt dat op een rijke manier duidelijk. We bidden voor Roel en Lisanne met allen die hen lief en bevriend zijn, en voor de hele gemeente, om een gezegende doopdienst.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom