Diensten op zondag 28 augustus

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. J. Tadema, Huizen


Zondagsschool:

De kinderen zijn deze zomermaanden bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. Gert-Jan Netten ’s avonds dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerjanne Zwart en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps. 25:5


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud kerkgebouw

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59