Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 28 februari

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Arnhem

14.30 uur ds. J. Boom

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans

Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Oppas:

Marline en Nina Boom

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.9:1, midden-/bovenbouw: Ps.86:6

Collecten:

De extra collecte is deze zondag bestemd voor het onderhoud van de verwarming. Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Aan de pastorie werd een enveloppe vol muntjes bezorgd t.w.v. € 10. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kerk doordeweeks

Catechese:

Via de app-groep hebben we elke dinsdag contact met elkaar. Steeds heb ik jullie iets toegestuurd om te lezen, te beluisteren of bekijken. Afgelopen week was dat een persoonlijk getuigenis van Lisa Darauri, een vrouw die als moslim is opgegroeid, maar door veel moeilijkheden heen Jezus heeft gevonden als haar Zaligmaker. Als je je soms afvraagt ‘hoe kan ik iets van God zien?’ luister dan naar zo’n verhaal. God verandert levens van mensen. Wij hebben van jongs af aan over Jezus gehoord. Hebben wij Hem lief?

Sinds half december zijn we niet meer bij elkaar gekomen. Ik vind het bijzonder fijn om te kunnen schrijven dat we aan het eind van het seizoen toch nog twee keer catechese gaan hebben in De Ark. Omdat het voortgezet onderwijs weer opengaat, kunnen wij elkaar op dinsdag 16 maart en 23 maart weer ontmoeten!

Paasontbijt:

Hoi allemaal, op Tweede Paasdag (5 april 2021) willen wij met jullie vieren dat Jezus is opgestaan. Daarom organiseren wij (het paasteam) ook dit jaar weer een paasontbijt! Van jong tot oud nodigen wij jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. We zullen dit helaas niet fysiek met elkaar kunnen vieren, dus bezorgen wij dit jaar het ontbijt aan huis. Iedereen uit de gemeente kan zich hiervoor inschrijven. Dit kan op verschillende manieren:

Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com (naam + adres + aantal personen)

via telefoon: 06-34877666

of op de inschrijflijst achter in de kerk 

Voor het ontbijt zal bij het bezorgen een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m zondag 21 maart 2021. Als u zich heeft ingeschreven, bezorgen wij Tweede Paasdag tussen 8:00 – 10:00 uur een heerlijk ontbijt bij u thuis!

In de dienst op Tweede Paasdag, willen we nadenken over het thema ‘Goed om te horen!’ Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca Timmermans: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

Groetjes van het paasteam – Tim, Bregje, Jennifer, Annelotte en Rebecca

Kerkenraad:

We proberen als kerkenraad een geschikt moment te vinden om aanstaande week te vergaderen. De avondklok die nog voortduurt, brengt ook hierin wat beperkingen met zich mee. We bevelen het werk van de broeders in uw voorbede aan.

Biddag:

Op woensdag 10 maart is de jaarlijkse biddag. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om voor de kinderen weer een moment van bezinning te organiseren, zodat ook zij weer kunnen horen waarom het zo mooi en belangrijk is dat wij bidden tot de Heere, onze Schepper en Bron van alle zegen. De avonddienst zal wat vroeger beginnen vanwege de avondklok. Verdere mededelingen volgen.

Tenslotte

Dit seizoen besteden we in de prediking regelmatig aandacht aan een gedeelte uit Genesis, dat besproken is op de bijbelkring. Ook aanstaande zondag wil ik dat doen. Daarbij zal het gaan over de Heere Jezus Christus en Melchizedek, de koning die Abram ontmoette en hem zegende. U leest erover Gen. 14. Maar ook in Psalm 110 en in de Brief aan de Hebreeën verschijnt de naam van Melchizedek. Juist in de tijd voorafgaand aan Pasen heeft ons dat veel te zeggen. We vragen uw gebed voor de erediensten, want om gezegend te worden in Zijn dienst, is de Heilige Geest van God nodig.

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet aan u en jullie,

uw ds. J. Boom