Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 28 juli

9.30 uur ds. G. D. Hoff, Rhenen

18:30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Oppas:  

Mw. van der Giessen

Orgel:

’s morgens en ‘s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.100:4. Midden-/bovenbouw: Ps.100:4

Verantwoording:  

De collecten die gehouden zijn in juni hebben het volgende opgebracht: kerk € 554.90, diaconie € 370.41, instandhouding predikantsplaats € 117.60, onderhoud orgel € 95.40, IZB pinksterzendingscollecte € 121.90, avondmaalscollecte € 232,25. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10, 2 x € 20 en € 200 voor de kerk en € 10 en € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Dank daarvoor!

uw ds. J. Boom