Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 28 maart, Palmzondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. K.E. Schonewille, Waardenburg-Neerijnen

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten

Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Oppas:

Therese Timmermans

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.31:11, midden-/bovenbouw: Ps.31:4

Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Diensten in de week voor Pasen

Een uur van Woord, lied en gebed op:

Woensdag 31 maart 19.30 uur

Donderdag 1 april 19.30 uur

Zaterdag 3 april 19.30 uur

Digitaal te volgen via het YouTube-kanaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk te ‘s Gravenmoer (zie ook de website van uw eigen gemeente).

Dienst op vrijdag 2 april, Goede Vrijdag

19.00 uur ds. J. Boom

Opgeven voor deze dienst kan t/m woensdag 31 maart 20.00 uur via de website / br. P. van Halteren

Kerk doordeweeks

Week voor Pasen (1):

Christenen leven van feest naar feest. Daarmee is niet alleen bedoeld: van zondag naar zondag. Maar er is ook het kerkelijk jaar. Het kerstfeest kent een tijd van voorbereiding (Advent). Dan gaan we richting Pasen, het grote feest van kruis en opstanding van Jezus Christus. Ook dat is te groot om er zomaar ‘in te vallen’. Voorbereiding is nodig. Van de 40 dagen van voorbereiding daarop zijn er nu nog 10 over. Palmzondag nadert: bij de intocht in Jeruzalem zien we dat Jezus, ondanks Zijn nederige gestalte, toch de Koning is, door God gestuurd. Dan, na Palmzondag, lijkt de tijd te vertragen. Wij worden almaar stiller, want er zijn geen woorden voor het lijden dat de Heere moest ondergaan. Het wordt Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. Hemel en aarde houden de adem in. Is de Mens die gekruisigd werd voor altijd heengegaan? Of…?!

Nogmaals: Stil worden schept ruimte voor Jezus en Zijn verlossingswerk. Wat bij dat stil worden helpt is: je concentreren op Hem. De Bijbel gaat open, een gebed rijst op vanuit de stilte, een lied vertolkt de daden van God. Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha…

De kerken hebben de handen ineengeslagen om in de week voor Pasen samen Jezus’ lijden te gedenken. Als Hij verzoening bewerkte met God en boette voor de schuld van haat en vijandschap, hoe zouden wij dat gedenken met uitsluiting van zusters en broeders? Juist rond het kruis zijn christenen geroepen elkaar te zoeken, om ons samen over Hem te verwonderen. Wij bidden dat de bijeenkomsten (hierboven aangekondigd) voor velen tot zegen zijn.

Week voor Pasen (2):

Om stil te zijn, hoef je niet per se stil te blijven zitten. Je kunt ook gaan wandelen. Een commissie uit de drie kerken organiseert namelijk dit jaar een PaasChallenge. Hierbij alvast wat informatie. U gaat er ongetwijfeld meer van horen.

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit midden in het verhaal van Pasen. De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in kleine groepjes afhankelijk van de actuele coronamaatregelen (of meerdere personen mits uit één huishouden) mee kunnen doen.

Deze bijzondere wandeling door het dorp kan gemaakt worden vanaf woensdag 31 maart t/m woensdag 7 april. We houden u op de hoogte.

Tenslotte

Tijdens de catechisatie spraken we met elkaar over de vraag: Ga je naar de kerkdienst om iets te halen of te brengen, te ontvangen of te geven? Het antwoord is natuurlijk: beide. Maar wij deden een aparte ontdekking: dat wij allemaal snel geneigd zijn om alleen te denken aan halen, ontvangen, consumeren. En als wij dan soms het gevoel hebben niet veel mee te nemen de kerk uit, dan vragen we ons af waar de kerkdienst goed voor is geweest. Maar als we het nu eens omdraaien: een eredienst is er om God éér te brengen, om Hem onze tijd, onze aandacht, ons hart te geven… Ja, want naar Gods Woord luisteren is respect tonen voor Hem; God samen aanroepen is Hem vereren; zingen is Hem grootmaken. De kerkdienst is er dus allereerst voor God! Wie zo met de diensten omgaat, mag komen met een dankbaar hart: ‘Wat een geschenk dat Hij mij roept om Hem te eren…!’ Dan wordt geven ontvangen en ontvangen geven. Wonderlijk, toch?

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom