Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 28 oktober

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop

14.30 uur ds. J. Boom

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk
  3. Onderhoud verwarming

 

Oppas:

Marloes Timmermans, Sam Zwart en Therese Timmermans

 

Orgel:

’s morgens G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.111:3a. Midden-/bovenbouw: Ps.90:9.

 

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10, € 20 en € 25 voor de kerk.

Hartelijk dank daarvoor.

Voor de collecte t.b.v. noodhulp Sulawesi kwam € 5 binnen. Dank!

 

Dagboek 2019:

A.s. zondag zal op de stenen tafel achter in de kerk een intekenlijst liggen voor degenen die het dagboek ‘Een handvol koren 2019’ willen bestellen. Het dagboek is voor jong en oud, elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Het dagboek kost € 10,90. Ruim € 7,00 hiervan komt ten goede aan het zendingswerk. U kunt uw naam invullen op de intekenlijst of een mail sturen naar diaconie@hervormdsgravenmoer.nl . Van harte bevelen wij dit dagboek bij u aan. De diaconie

 

Rondom gemeente

 

Mini-clubkamp:

Afgelopen weekend was het zover! Het mini logeerweekend. 13 kinderen en wat leiding verbleven in en om de Ark, met als hoogtepunt toch wel het slapen in de Ark. Met elkaar hebben we veel plezier gemaakt, geknutseld, buiten gespeeld, gezongen en naar 2 bijbelverhalen geluisterd rondom het jaarthema ‘met hart en ziel’. We mogen dankbaar terugkijken op dit weekend!

 

(Belijdenis)catechese:

Op maandag 29 oktober is er belijdeniscatechese om 20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 30 oktober om 19.00 uur zijn alle jongeren weer welkom bij de catechese in De Ark.

 

Bijbelkring:

Woensdag 31 oktober lezen wij verder in Job 1. Het hartverscheurende leed dat Job treft, wat is dat zwaar. Wie heeft daar de hand in, wie zit daarachter? Hoe reageert Job? En wat is de boodschap van deze geschiedenis voor ons? Kom ook, iedereen is welkom. We beginnen om 19.30 uur in De Ark.

 

Ontmoeting:

Op donderdag 1 november vindt de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Rondom een geopende Bijbel kijken we de vragen over kerk-zijn in ‘s Gravenmoer in de 21e eeuw in het gezicht. Bid dat de Heilige Geest de kerkenraadsleden leidt en zij elkaar mogen bemoedigen in de taken die hen zijn toevertrouwd.

 

Tenslotte

Aanstaand woensdag is Hervormingsdag. Op veel plaatsten in ons land worden de komende dagen bijeenkomsten georganiseerd om de Kerkhervorming te herdenken. Op https://theworldnews.net/nl-news/overzicht-reformatieherdenkingen-2018 vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten. Het herdenken van de Kerkhervorming (het begin van het Protestantisme in de 16e eeuw) gebeurt vaak met verschillende kerken samen. Dat is mooi, want het is nooit de bedoeling van Reformatie geweest om de Kerk van Christus te scheuren. De reformatoren wilde de Kerk hervormen. Zij waren ervan doordrongen dat de Kerk verandering nodig had om dicht bij het Woord van God te blijven. Het bevrijdende Evangelie van de Heere Jezus Christus en Zijn genade moest weer centraal staan. Geen door mensen bedachte tradities hebben het laatste woord, maar het Woord van God zelf.

In de eeuwen na de Reformatie zijn binnen het Protestantisme zelf ook weer allerlei tradities gegroeid, tradities die hun waarde hebben bewezen. Toch is het goed om oplettend te zijn: dienen tradities om het leven met de Heere Jezus te voeden, of belemmeren zij het leven in vrijheid en vreugde met Hem? Als dat laatste het geval is, moet de Kerk ook in de 21e eeuw de moed tonen om gehoorzaam zijn aan de Bijbel, ook als dat een stukje verandering met zich meebrengt. De reformatoren hebben terecht geschreven dat de Kerk nooit klaar is met reformeren. Elke tijd brengt eigen vragen en uitdagingen met zich mee. En de Heilige Geest, de Vernieuwer van het leven, is niet uit op een soort gezapige rust waar geen leven in zit, maar op de beweging die nodig is om mensen te kunnen bereiken met het Evangelie van Christus. Laten wij bidden dat de Heilige Geest ook in ónze tijd aan jongeren en ouderen passie voor het Evangelie schenkt, tot opbouw van Gods gemeente.

 

Groet

Ook namens mijn vrouw en dochters een hartelijke groet.

Ds. J. Boom