Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 29 augustus

9.30 uur ds. T.C. de Leeuw, ‘s Grevelduin-Capelle

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.99:5


Collecten:

Aanstaande zondag zal één collecte worden gehouden die bestemd is voor de noodhulp aan het zwaar getroffen Haïti. Het kan bijna niet anders of we hebben allemaal beelden gezien van Haïti nadat opnieuw een aardbeving z’n verwoestende werk heeft gedaan. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe groot de ontreddering is. Niet alleen materieel, maar ook geestelijk, als letterlijk en figuurlijk aan al je zekerheden geschud wordt. We weten dat ook op Haïti broeders en zusters wonen, die hun kracht zoeken bij de Heere Jezus Christus. Laten wij bidden voor hen en voor alle mensen om hen heen. En laten wij onze gaven geven om iets bij te dragen aan het lenigen van de nood. Mocht u zondag (nog) niet in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het bankrekeningnummer gebruiken van de diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Vrouwenvereniging Lydia:

Op woensdag 1 september hopen we om 19.30 uur weer in De Ark samen te komen. We willen een bijbelstudie over ‘vrouwen in de Bijbel’ houden. Alle vrouwen, ook al zou het voor de eerste keer zijn, van harte welkom!


Kerkenraad:

Deze week bereidt het moderamen de eerste vergadering van de kerkenraad in het nieuwe seizoen voor. De vergadering wordt gehouden op woensdag 1 september om 19.30 uur. Laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest in alle overwegingen en besluiting.


Tenslotte

Zondagmorgen ruilen ds. De Leeuw en ik van kansel. Dat is een goede gewoonte, waardoor de verbondenheid van gemeenten onderling ook wordt onderstreept. Wat zijn we gezegend dat wij niet de enige zijn die God dienen, en ook niet de enige gemeente. En dat we elke zondag de ruimte krijgen om God te komen eren. Ook op de stille zondagavond kan het dan zo intens goed zijn om in Zijn naam samen te zijn… als die woorden weer klinken, de woorden van het Leven midden in onze dood; de woorden die hun geldigheid niet verliezen, wát er ook voorbijgaat of verandert. We zeggen van harte: tot ziens in de kerk!

Een hartelijke groet, ook namens Marry en onze dochters.

uw ds. J. Boom