Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 29 december

9.30 uur ds. J. de Wit, Jaarsveld

14.30 uur ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Marline Boom, Manon Koenen en Therese Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags C. van Veen


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz.v.Simeon:1. Midden-/bovenbouw: Lofz.v.Simeon:2


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 615 : 1 en ‘s middags Weerklank Ps. 150 : 2


Dienst op dinsdag 31 december, oudejaarsdag

19.00 uur ds. J. Boom


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Oudejaarscollecte


Orgel:

’s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Lied voor de dienst:

‘s avonds Weerklank lied 355 : 1 en 2


Dienst woensdag 1 januari 2020, nieuwjaarsdag

10.00 uur ds. J. Boom


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Janneke Kruijf, Sam Zwart en Marloes Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn


Kerkauto:

’s morgens dhr. J. Konings, 0162-319644


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 434 : 1


Diensten op zondag 5 januari

9.30 uur ds. J. De Wit, Jaarsveld

14.30 uur ds. C. Bos, Benschop


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandh. predikantsplaats


Oppas:

Gerjanne Zwart, Liz van Dongen en Leanne Boom


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz.v.Zach.:5. Midden-/bovenbouw: Gebed des Heren:7


Lied voor de dienst:

Opgegeven door de predikant die voorgaat.


Kerk doordeweeks


Catechese:

De kerstvakantie begint bijna. De komende weken hopen we elkaar op allerlei momenten te ontmoeten, maar niet op catechisatie. Graag zie ik jullie weer op dinsdag 7 januari om 19.00 uur in De Ark.


Kerkenraad:

Op maandag 6 januari vergadert het moderamen van de kerkenraad om 19.30 uur in de pastorie ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van 15 januari.


Van het college van kerkrentmeesters

Collecten Werk in eigen gemeente en Instandhouding eredienst:

Iedere zondag hoort u dat deze collecte wordt afgekondigd. Deze collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. U moet daarbij denken aan het betalen van de predikant, het onderhoud van de (kerk)gebouwen, de energiekosten etc. Verder is er een verplichte maandelijks afdracht aan de PKN om de predikanten van salaris en pensioen te voorzien. Dit doen we met liefde, want het werk in Christus’ kerk moet doorgaan.

De inkomsten uit de collecten zoals hiervoor genoemd maar ook de giften blijven achter bij die van vorig jaar. Mogen wij daarom uw aandacht vragen voor de collecten voor het werk in eigen gemeente en de giften. Gods werk in de wijngaard moet doorgaan en dat kan niet zonder (voldoende) financiële middelen.


Kerkbalans:

Zo aan het einde van het jaar zijn we gewend de balans op te maken. Dit geldt ook voor de afronding van de actie Kerkbalans 2019 en de Solidariteitskas. Nog niet alle toezeggingen voor de actie Kerkbalans die in het jaar 2019 zijn gedaan zijn omgezet in een concrete gift en niet alle bijdragen voor de Solidariteitskas voor 2019 zijn ontvangen. Het zou fijn zijn als we op korte termijn alle toegezegde bijdragen binnen hebben en het jaar 2019 financieel kunnen afsluiten.

Daarom het vriendelijke verzoek aan diegenen die hun toegezegde bijdrage en/of contributie nog niet hebben overgemaakt om dit vóór het einde van dit jaar te doen.

Bij voorbaat dank. College van Kerkrentmeesters


Tenslotte

Een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom