Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 29 maart, zesde lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom, uitzending via Kerkomroep.nl

14.30 uur Uitzending via Kerkomroep.nl


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.31:11a. Midden-/bovenbouw: Ps.32:1a


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. En via de bank ontvangen voor de biddagcollecte 1x € 25, 2x € 50 en 1x € 300.


Bijdragen:

Natuurlijk mag u ook in deze tijd aan kerk en diaconie uw gaven schenken. Hierbij de rekeningnummers van de kerk: NL84 RABO 033 420 11 79 en van de diaconie: NL02 RABO 033 422 51 59. Verder is het goed te denken aan organisaties die er ook in deze moeilijke tijd zijn voor de medemens, bijvoorbeeld Woord & Daad of de GZB (verdere informatie op hun website). Maar ook dichtbij, de voedselbank. U kunt daarvoor uw gift overmaken op NL46 Rabo 012 37 48 917 t.n.v. Stg. Goederenbank De Baronie. Van harte aanbevolen.


Kerk doordeweeks


Oproep:

De diaconie roept iedereen die, op welke wijze dan ook, hulp nodig heeft (pastoraal of praktisch) contact op te nemen met iemand uit de kerkenraad. Wij zijn er voor elkaar, zeker in de christelijke gemeente, en daarom: laat het weten als er iets nodig is.


Activiteiten:

Ook aanstaande week gaan alle geplande activiteiten in de gemeente niet door ter bescherming van onze gezondheid en die van onze naaste. Vanuit de jeugdraad wordt daaraan het bericht toegevoegd dat de stroopwafelactie op 4 april ook geen doorgang zal vinden.


Onderling contact:

In de komende week zal de nieuwsbrief van april verschijnen. Omdat deze niet na een kerkdienst uitgedeeld kan worden, zorgen we dat hij bezorgd wordt bij iedereen. Zoals u zult merken, is de nieuwsbrief aangepast aan de omstandigheden waarin we leven op dit moment. We hopen dat ook hierdoor een stuk verbondenheid met elkaar gestalte zal krijgen, onder de zegen van onze God.


Tenslotte

Tot en met het Pinksterfeest niet samenkomen in de kerkdiensten is lang! Hoe moet je het noemen? Een beproeving? Een wake-up-call? Een kruis dat de gemeente van Christus meedraagt met de wereld om ons heen? Laten wij in elk geval de Heere Jezus Christus zoeken en Zijn lijden overdenken in deze tijd voor Pasen. Hij droeg onze smarten!

Een voorschrift van de overheid om een paar maanden niet samen te komen, komt best hard aan, ook al begrijpen we wel waarom het nodig is. Tegelijk zijn wij dankbaar dat er manieren zijn om het Evangelie te delen, en ook tot op zekere hoogte ons als gemeente met elkaar verbonden te voelen. We lezen het kerkblad, binnenkort komt er weer een nieuwsbrief, en als we de mogelijkheden ervoor hebben, kunnen we via internet kerkdiensten beluisteren. Soms moet je even geduld hebben en is de dienst van 9.30 uur pas na 11.00 uur beschikbaar, maar… dan heb je tóch verbinding. Ik hoorde ook van mensen die afstemmen op een uitzending op tv of radio. En in ieder huis is de Bijbel, en laten wij daarin lezen met het gebed in ons hart: Heere, spreek tot mij! Open mijn hart en mijn verstand! Leer mij U kennen (steeds wat méér)! Dan mogen we nog geestelijke winst ontvangen in deze moeitevolle omstandigheden.

Intussen proberen we elkaar telefonisch te bereiken. Ook een aantal bezoekzusters zet zich daar actief voor in. En bovenal zijn we in het gebed verbonden. In het gebed mogen we God danken voor wat wij dagelijks wél krijgen van Hem. In het gebed mogen wij ook klagen en onze angsten uitspreken. En soms ga je zomaar meezingen met Psalm 63 : 2

‘k Heb U voorwaar in ‘t heiligdom
voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen!
Hoe blonk Uw Godd’lijk’ eer alom.
Want beter dan dit tijd’lijk leven
is Uwe goedertierenheid.
Och, werd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d’ ere geven.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

uw ds. J. Boom