Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 22 september

9.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

18.30 uur ds. J. Boom, zingen na de dienst


Kerk op zondag

 
Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Oppas:

Gerjanne Zwart, Leanne Boom en Therese Timmermans

Orgel:

’s morgens dhr. C van Veen en ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.27:7. Midden-/bovenbouw: Ps.27:7

Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank Ps. 5 : 1 en 2 en ‘s avonds Weerklank Psalm 6a : 1 en 2.

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Verder werd me een gift bezorgd ‘uit dankbaarheid’: € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Zondagsschool:

Hallo jongens en meiden, we willen aankomende zondag weer starten met de Zondagsschool. Er is wel iets veranderd en dat is het tijdstip. Voortaan zal er Zondagsschool zijn tijdens de kerkdienst. Tijdens de collecte mogen jullie mee naar de Ark, met de leiding. Zondag horen jullie over Abram, hij wordt geroepen. Graag tot dan! De andere data waarop er Zondagsschool zal plaatsvinden zijn: 13 en 27 oktober, 10 november, 1 en 15 december.

Zingen na de dienst:

Aanstaande zondag 29 september is er na de avonddienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen. We hopen met elkaar weer een aantal mooie liederen te zingen, jong en oud van harte welkom.


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op maandagavond 30 september vergadert het moderamen ter voorbereiding op de komende kerkenraadsvergadering. Plaats van samenkomst is de pastorie.

Catechisatie:

Op dinsdag 1 oktober gaat de catechisatie weer van start. Zo’n twintig keer hopen we dit seizoen weer met jeugd uit de gemeente bij elkaar te komen om met de Bijbel open te leren wie God is en wat Zijn boodschap voor ons is. Kom je ook? Neem gerust iemand mee! De catechisatie begint om 19.00 uur.

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘Schatrijk’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 17 oktober op basisschool de Wegwijzer. We beginnen om 13.30 uur (vanaf 13:15 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 17:30 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een leuk programma in petto!

Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar willen we het goede doel Edukans helpen. Edukans helpt het onderwijs in meerdere arme landen te verbeteren. De kinderen in deze arme landen leren veel te weinig op school. Dit komt omdat ze met meer dan 50 kinderen in de klas zitten en de meesters en juffen te weinig kennis hebben. Daarom stoppen veel kinderen met school. Edukans helpt de kinderen om school af te maken, zorgt voor goed opgeleide meesters en juffen en helpt de papa’s en mama’s van deze kinderen. Dit alles kost veel geld en daarbij willen we dit goede doel graag steunen!

Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Hopelijk tot dan! Lisanne van Dortmont (06-20335221) en Savannah Timmermans (06-57931586)

Lezing (1):

Op donderdag 3 oktober hoopt de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P.J. Vergunst, een lezing te houden in het Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1 te Sprang-Capelle. De titel van de lezing is: ‘Staan in de breedte van de kerk’. Altijd boeiend en verrijkend om zo’n avond te bezoeken. Van harte aanbevolen.

Lezing (2):

Op donderdag 10 oktober spreekt dokter G.M. Lagerwerf over ‘Als het einde zwaar wordt’. Het gaat dan over palliatieve sedatie en andere zaken/vragen rondom het levenseinde. Iedereen is van harte welkom in Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk. De avond begint om 20.00 uur.

Tenslotte


Van zondag…

Ik heb het startweekend als een bijzonder geschenk van de Heere ervaren. We zijn Hem dankbaar voor Zijn woorden en voor elkaar in de ontmoetingen die er waren. Dank spreken we ook uit aan hen die de organisatie op zich namen. Aansluitend op de boodschap van zondagmorgen: Kom (naar God!), doe mee (allereerst met bidden!) hier een klein stukje uit een boekje over gebed:

‘Vuur wordt door vuur aangestoken. Wie zelf niet bidt, kan geen mensen voortbrengen die ook bidden. Met een kaars kunnen duizenden andere kaarsen worden ontstoken. Vele bekende predikers ontvingen een brandend hart door het ongeëvenaarde gebedsleven van David Brainerd (1718-1747). Brainerd was een een apostel en zendeling onder de Noord-Amerikaanse indianen. Hij leefde met voortdurende pijn en droeg kleding van koeienhuiden. Toen Brainerd stierf aan de tuberculose, stond een hele serie mannen, door hem aangestoken, aan het begin van geestelijke overwinningen: velen kwamen door hun bediening tot geloof.’

En nog één: ‘We bidden nooit voor mensen over wie we roddelen, en we roddelen nooit over mensen voor wie we bidden’.

… tot zondag:

Zondagmorgen gaat een gastpredikant voor. In de avonddienst hopen we elkaar weer te ontmoeten. Op dit moment ziet het ernaar uit dat het zal gaan over één (of meerdere) gave(n) die de Heilige Geest uitdeelt in de gemeente (1 Kor.12). Je zou kunnen zeggen: De Geest van God geeft aan gemeenteleden gereedschappen in handen om mee te bouwen aan Zijn kerk. Goed om daarop te leren letten. Een gezegende zondag toegewenst.

Namens ons gezin een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom