Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 30 augustus

9.30 uur ds. J. Boom

Vooraf opgeven via website/scriba verplicht

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Oppas:

Marline Boom


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.119:53


Collecten:

De gehele collecte is deze zondag bestemd voor noodhulp aan het zwaar getrokken Beiroet. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gift geven in de zuil die achter in de kerk staat.Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Bezinningsmoment op woensdag via Kerkomroep.nl:

Elke woensdagavond kunt u luisteren naar muziek en een overdenking van een gedeelte uit Gods Woord. Vorige week kwam de uitzending uit Hervormd Middelharnis, deze week uit Hervormd Sprang.


Kerk doordeweeks


Felicitatiedienst:

Op dinsdag 1 september om 19.00 uur is er gelegenheid om in De Ark de bussen te komen legen. Fijn dat dit werk mag doorgaan.


Contactmiddag:

De contactmiddag voor senioren zal dit najaar nog niet starten. We zoeken naar een soort alternatief, zodat mensen die elkaar willen ontmoeten dat toch regelmatig kunnen doen gedurende de wintermaanden. Ideeën zijn welkom.


Tenslotte

Op korte termijn moet een beslissing genomen worden over de tweede dienst op zondag. Want die is te kostbaar om zomaar op te geven. Op dit moment is het nog onbekend of we er in september al mee beginnen. U gaat er z.s.m. van horen.

Zijn er trouwens gemeenteleden, ook jongeren, die ideeën hebben over hoe wij het winterwerk coronaproof kunnen laten doorgaan? Kom er maar mee! De kerkenraad wordt daarmee geholpen om allerlei keuzes te maken voor de komende maanden.

En zijn er jongeren (maar ook ouderen!) die geloofsbelijdenis willen afleggen? Meld je dan, ook als je er eens verder over wilt doorpraten.

Of zijn er mensen die de cursus TVG (vroeger stond dit voor ‘Theologische Vorming voor Gemeenteleden’, tegenwoordig ‘Theologie – Vorming – Geloof’) willen gaan volgen in de komende maanden? Zie www.cursustvgaalburg.nl. De cursus wordt met ingang van dit jaar eenmaal per twee weken gegeven in Andel. Erg verrijkend voor jezelf en mooi om medechristenen te leren kennen.

Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE. Gaan wij het geloofsleven en het kerkelijk leven zien als Góds zaak en het daarom van Hém verwachten (dat is iets anders dan afwachten)? Gaan wij bidden om de Geest van de Vader en de Zoon? Dan zullen wij wonderen zien gebeuren in de kerk en in ons dorp.

Ook namens mijn vrouw Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom