Dagelijks woord

Diensten op zondag 30 december

9.30 uur ds. K.E. Schonewille, Waardenburg-Neerijnen

14.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Oppas:

Marloes Timmermans, Gerjanne Zwart, Janneke Kruijf

Orgel:

’s morgens en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731