Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 30 juni

9.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

18.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Wat zegt het Hoofd over mijn hoofd?’

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel  

Oppas:

Marloes Timmermans, Amira Jenje, Liz van Dongen

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten, ‘s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.87:3. Midden-/bovenbouw: Ps.119:10a

Verantwoording:

De collecten die gehouden zijn in mei hebben het volgende opgebracht: kerk € 522.35, diaconie € 336.83, instandhouding predikantsplaats € 78.80, onderhoud orgel € 88.65, jeugdcollecte € 91.35. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Kerk doordeweeks

Doopzitting:

Op zondag 7 juli zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Emma, dochter van Laurens en Annette Timmermans. Ter voorbereiding hierop wordt de doopzitting gehouden op maandag 1 juli om 19.00 uur in de pastorie. Denk aan het gezin Timmermans in uw voorbede.

Overleg:

Op dinsdag 2 juli staat een overleg gepland van predikant en jeugdouderling met de leiding van de zondagsschool om de organisatie van zondagsschool en basiscatechese te bespreken. Plaats van samenkomst: pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Tenslotte

Van zondag… :

(S)preken over de liefde van God… Hoe kun je dat als mens zó doen dat je aan Zijn liefde recht doet? Als het gaat om deze diepe en hoge dingen voel je als voorganger zo vaak dat je niet méér kunt dan wat stamelen en stuntelen. De profeet Hosea heeft er van God zelf de woorden voor gekregen om iets van Gods eeuwige liefde door te geven: Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken….. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd… (Hos.2). God is de God van ontferming, van onpeilbare liefde en trouw, voor Israël, en voor ieder die vastloopt vanwege eigen tekortkomingen en overtredingen. Ik hoop en bid dat de bediening van Woord en Sacrament tijdens de avondmaalszondag ons van Zijn liefde en trouw meer dan ooit heeft verzekerd.

… tot zondag:

Zondagmorgen hoop ik de dienst te leiden in het verpleeghuis te Sommelsdijk, op Goeree-Overflakkee. In de jaren 2009-2012 mocht ik daar als pastoraal werker actief zijn. Het is mooi om daar mensen te ontmoeten die je kent uit die tijd. Tegelijk is het altijd aangrijpend om te horen over mensen die inmiddels zijn overleden. De diensten die in het verpleeghuis worden gehouden, zijn laagdrempelig en na afloop is er gelegenheid om na te praten onder de koffie. Ik zie ernaar uit.

‘s Avonds hopen we elkaar in ‘s Gravenmoer te ontmoeten rond Gods Woord. Daarover het volgende: Ruim een jaar geleden begon ik met u te lezen in de Eerste Brief aan Korinthe. Wij zijn daarmee doorgegaan tot en met 1 Kor. 10. Nu zijn nog een aantal hoofdstukken over en ik denk dat die meer geschikt zijn voor de avonddiensten. De tweede dienst op zondag is vanouds bedoeld als leerdienst, dat wil zeggen: om een stukje verdieping en uitbreiding van onze kennis van Gods Woord te ontvangen. Wat je niet weet, daar kun je immers niet door getroost worden, je kunt niet vertrouwen op waar je geen kennis aan hebt. De afgelopen tijd hebben we in de tweede dienst het Onze Vader regel voor regel behandeld. Nu dat is afgerond, gaan we verder met 1 Korinthe. Het is een brief met niet alleen veel geestelijk onderwijs, maar ook met indringende praktische lessen over hoe wij gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Aanstaande zondag gaan het over de verhouding tussen man en vrouw binnen de gemeente. Daarbij komt dan ook het onderwerp van de hoofdbedekking aan de orde. Ik krijg soms de vraag: waarom dragen sommige vrouwen een hoed (of andere hoofdbedekking) tijdens de eredienst? Het antwoord is: omdat daarover iets in de Bijbel staat. Maar hoe moet je dan omgaan met de bijbelteksten die daarover gaan? Dat mag ik deze week onderzoeken en zondag hoop ik u en jullie deelgenoot te maken van wat ik heb gevonden. Ik hoop van harte dat, wat er ook uit komt, iets van Gods stem gehoord mag worden! Bid u mee om de leiding van Gods Geest, ook in de voorbereiding van de preek?

Een hartelijke groet, ook van Marry en onze dochters.

Uw ds. J. Boom