Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

 

Diensten op zondag 30 september

 

9.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

18.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘In gesprek met God’

 

Collecten:

  1. Diaconie
  2. Kerk

 

Oppas:

Marloes Timmermans, Liz van Dongen, Leanne Boom

 

Orgel:

’s morgens en ’s avonds dhr. A. Colijn

 

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

 

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.46:6a. Midden-/bovenbouw: Ps.43:4

 

Verantwoording:

Ontvangen door Sjaak Faro (bezorging usb-sticks): In de maand mei: € 38,50, voor de kerk € 20 en € 5. In de maand juni: € 22,20, voor de kerk 3x € 10 en 3x € 5. In de maand juli € 33,50, voor de kerk € 20 en 2x € 10. In de maand augustus € 32,50, voor de kerk € 20 en 3x € 10. In de maand september € 32,70, voor de kerk € 50, € 20 en € 10. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Rondom gemeente

Catechese:

Op dinsdag 2 oktober starten wij met de catechisatie. Catechese: het is misschien een vertrouwd begrip, maar weet je wat ermee bedoeld wordt? Je kunt zeggen: het is een gratis cursus over de bijbel en het christelijk geloof. Het doel ervan is dat jij weet waar je het over hebt als het gaat over de bijbel en je geloof. Het eerste onderwerp dat we gaan bespreken met elkaar is: ‘Waarom zou je eigenlijk geloven?’. Deze week zijn 35 uitnodigingen de deur uit gegaan naar alle gedoopte jongeren. Neem elkaar maar mee en kom. Deze 35 kunnen de redding van de Hervormde Gemeente in ‘s Gravenmoer zijn, als zij er met hart en ziel voor gaan! Graag zie ik jullie allemaal.

 

Club:

Het clubseizoen van de Regenboog gaat weer starten! Op vrijdag 5 oktober starten we weer voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar. Om 19.00 uur beginnen we, tot uiterlijk 20.30 uur. Tijdens de club vertellen we een verhaal uit de Bijbel, maken we leuke opdrachten over het onderwerp en daarna gaan we iets leuks doen, zoals knutselen, spelletjes of iets anders. En natuurlijk drinken en snoepen we iets tussendoor. We hopen jullie te zien op de eerste clubavond!

 

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘Zoek het uit’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 18 oktober op basisschool de Wegwijzer. We willen om 13.30 uur beginnen (vanaf 13:15 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 17:30 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een avontuurlijk programma in petto!! Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar willen we een goed doel helpen in Brazilië. Dit goede doel zet zich in voor de arme kinderen uit de Favela’s. Door geld in te zamelen krijgen de kinderen christelijk onderwijs, muziek, theater, huiswerkbegeleiding en sport aangeboden. En daarnaast de mogelijkheid om te spelen in een speeltuin! Ook kunnen wijken en huizen worden voorzien van drinkwater en elektriciteit. Dit alles kost natuurlijk veel geld en daarom willen we dit goede doel graag steunen!Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Hopelijk tot dan! Lisanne van Dortmont-Quirijns (06-20335221) en Savannah Timmermans (06-57931586)

 

Startweekend:

Ook via het kerkblad een woord van waardering en dank voor de organisatie van de startdag. Voor alles was gezorgd, aan alles was gedacht. Mede daardoor is het een mooie zaterdag geworden! Als gemeente danken wij God voor zulke waardevolle momenten.

 

Voor u gelezen

Als voorbereiding op aanstaande zondagavond las ik het volgende stukje. Ik geef het graag aan u door: “Tegenover gevaar, moeilijkheden, bedreiging, maakte de eerste Christengemeenschap geen analyses van de manier van reageren, geen strategieën hoe zich te verdedigen, geen plannen voor te nemen maatregelen, doch zij ging in de beproeving bidden, zij zocht contact met God. En wat kenmerkt het gebed van de eerste christenen? Het is eensgezind, één van hart, van heel de gemeenschap, die omwille van Jezus met verdrukking geconfronteerd wordt. Deze eenheid van hart is het belangrijkste element van de eerste gemeenschap en zou voor de Kerk altijd fundamenteel moeten zijn. In Handelingen 4 bijvoorbeeld is het niet alleen het gebed van Petrus en Johannes, die in gevaar waren, maar dat van heel de gemeenschap, want wat de twee apostelen meemaken, raakt niet alleen hen, doch de hele Kerk. Ten overstaan van de vervolgingen die omwille van Jezus geleden worden, is de gemeenschap niet alleen niet bang en raakt ze evenmin verdeeld, maar is zij ten diepste verenigd in gebed, alsof één enkele persoon de Heer aanriep. Ik zou zeggen dat dit het eerste wonder is dat zich verwezenlijkt wanneer gelovigen omwille van hun geloof beproefd worden: hun eenheid wordt sterker in plaats van geschaad, omdat zij gedragen wordt door volhardend gebed.”

 

Groet

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. J. Boom