Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Diensten op zondag 28 april

9.30 uurds. I. Hoornaar, Ermelo
14.30 uur ds. J. Boom

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Gerjanne Zwart, Leanne Boom, Christianne de Roon

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen, ‘s middags dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:5. Midden-/bovenbouw: Ps.116:1

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 10 en € 50 voor de kerk.
Hartelijk dank daarvoor.

Rondom gemeente

Samen zingen:

Weet u het nog? Vorig jaar juni hadden we een geweldige avond met elkaar waarin we samen mochten zingen tot eer en glorie van onze God en Vader in de hemel. Spontaan werden er verzoekliederen aangedragen, die we zoveel mogelijk met elkaar hebben gezongen. Geweldig en bemoedigend was dat. Op zaterdagavond 15 juni willen we hier een vervolg aan geven. De voorbereidingen voor deze avond zijn weer begonnen en als organisatie hebben we er weer zin in. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? U bent allen jong en oud weer van harte welkom in ons kerkgebouw. Samen zingen, samen leven tot Gods eer. Meer informatie volgt later.

Enquête:

Onlangs is een blad uitgedeeld met daarop een enquête over het functioneren van de lidmatenkring ‘Network 20+’. We vragen je het ingevulde formulier z.s.m. in te leveren bij Gerben en Mirjam ‘t Hoofd of aan de pastorie. We gaan er ons best voor doen om de enquête ook nog op de website van de kerk te plaatsen, zodat je hem daar kunt invullen.

Klik hier voor het formulier

Groet

Een hartelijke groet!

Ds. J. Boom