Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 1 mei

9.30 uur ds. J. Boom, afsluiting winterwerk, aansluitend preekbespreking (tot 12.00 uur)

18.30 uur ds. E.G. de Kruijf, Maarssen


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk. We sluiten het seizoen af met elkaar.


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s middags dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. Tim de Roon, 0162-323179


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:1, middenbouw: Ps.141:2


Collecten:

1. Diaconie,

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats.

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Via bezoekgroep De Waterdroppel ontvangen € 20 voor de kerk. Dank daarvoor.


Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

De verkozen broeders Koenraad van Eersel en Gert-Jan Netten hebben hun benoeming tot ouderling-kerkrentmeester en diaken niet kunnen aanvaarden. De afgelopen tijd heeft het hen intens beziggehouden. De beslissing die gevallen is mag dan teleurstelling oproepen, maar de Heere weet wat in hun hart leeft. We hebben gebeden dat Hij vrede zal geven. En tegelijk dat Hij mannen zal roepen en wegen zal wijzen om aan Zijn gemeente te bouwen.


Tenslotte

Afgelopen zondag nam ds. C. Bos afscheid van de gemeente Benschop in verband met zijn emeritaat. Wij willen hem ook vanuit zijn vorige gemeente ‘s Gravenmoer van harte Gods zegen toewensen in de nieuwe fase van zijn leven, samen met wie hem lief zijn. In de Heere is de arbeid niet vergeefs geweest. Hij zal vanuit de rijkdom van Zijn heil delen, ook in de toekomst. Het nieuwe adres van familie Bos is Dorp 87/1 3405 BA Benschop.

Aanstaande zondag besteden we aandacht aan de afsluiting van het winterwerk. Dat betekent in de eerste plaats dat we God daarvoor danken. Danken voor de kinderclub, de zondagsschool, de basis-, voortgezette-, belijdenis- en huwelijkscatechese, de vrouwenvereniging, het koor, de bijbelkring, de koffie-inloop, de seniorenmiddagen, het bezoekwerk en kerkenraadswerk, de inzet van de felicitatiedienst, koster en organisten en al het bovenplaatselijk werk in de ring Waalwijk, de classis Noord-Brabant – Limburg en de landelijke synode van de Protestantse Kerk. Tegelijk bidden wij God om wijsheid, zodat we manieren vinden om een gat te dichten. Ik bedoel: het is niet zo goed voor je geloof als je na het afleggen van je belijdenis pas weer mee gaat doen met winterwerk op het moment dat je gepensioneerd bent. In die tussentijd speelt het ‘drukke’ leven zich af. Maar juist dan is het onmisbaar om samen met anderen te putten uit Gods Woord, te oefenen in luisteren naar elkaar en in gesprek te gaan over de meest wezenlijke dingen van het leven. Zondag kunnen we dat in de praktijk brengen door na de dienst de boodschap van de preek te bespreken in De Ark. Iedereen is daar van harte welkom.

Een hartelijke groet, de laatste keer vanuit Hoofdstraat 2, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom