Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 31 januari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Liz van Dongen en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.81:12a, midden-/bovenbouw: Ps.103:2a


Collecten:

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Aan de pastorie werd een gift van € 100 bezorgd voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks


Kerkbalans 2021:

In deze periode wordt in onze gemeente de actie Kerkbalans georganiseerd. In verband met de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende voorschriften en beperkingen gaat dat iets anders dan andere jaren. Maar toch… Kerkbalans is erg belangrijk en nodig voor onze gemeente, ook in 2021!. De kosten voor de gemeente lopen gewoon door en stijgen ieder jaar. Het landelijke thema van de actie Kerkbalans is dit jaar “Geef voor de kerk van morgen”. Het plaatselijke thema is “Samen”. Wij doen een beroep op u en jou om er ‘Samen’ aan bij te dragen om Zijn gemeente in ’s Gravenmoer in stand te houden. Doet u, doe jij dit jaar (weer) mee? De enveloppen met informatie zijn inmiddels door een aantal vrijwilligers bezorgd of per post toegezonden. De antwoordenveloppen met toezeggingsformulieren worden in de periode van woensdag 27 januari tot en met woensdag 3 februari aanstaande bij u opgehaald. U kunt de antwoordenveloppe ook in de doos doen op de stenen tafel achterin de kerk of per post terugsturen.

Als u/jij, om wat voor reden dan ook, geen informatie over Kerkbalans 2021 heeft ontvangen geef dat dan door via het e-mailadres: kerkrentmeester@hervormdsgravenmoer.nl of per telefoon: 0183-302222. Wij zorgen er dan voor dat u de informatie alsnog ontvangt.

Mogen we op uw medewerking rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank. College van Kerkrentmeesters


Kerkenraad:

Br. J. Konings en br. R. Timmermans hebben gemeend te moeten bedanken voor de benoeming tot (jeugd)ouderling. We hebben voor hen gebeden dat de weg duidelijk zou worden, en ook al is de beslissing anders dan we gehoopt hadden, we weten dat de beslissing niet lichtvaardig genomen is. De Heere geve Zijn vrede erover en Zijn zegen in het leven van onze broeders met hun gezinnen.


Tenslotte

Wie het gevoel heeft opgesloten te zitten, wordt daar kennelijk onrustig van. De overheid, die een avondklok instelt, wordt dan al snel een ‘dictatuur’ genoemd en een golf van geweld en vernieling gaat door het land. Nu zijn al de corona-maatregelen natuurlijk allerminst prettig, maar mensen die spreken over een ‘dictatuur’ hebben zich waarschijnlijk niet verdiept in wat dat is. Lees eens iets over hoe de overheid te werk gaat in Noord-Korea, Iran of Wit-Rusland, enz., dan mag je een zucht van verlichting slaken vanwege de vrijheid die wij hebben. Soms hebben we ons oordeel zo snel klaar… Laten we ervan uitgaan dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt die het welzijn van ons volk bevorderen, ook als we die maatregelen misschien op onderdelen niet zien zitten of ons er ongemakkelijk bij voelen.

Zondag wil ik met u verder lezen in de Bergrede. De Heere Jezus blijkt met de diepe, onbewuste gedachten en verlangens van ons hart bekend te zijn. Hij kent ze beter dan wijzelf. En als Hij die diepten van ons innerlijk ter sprake brengt, zouden wij er dan over zwijgen? We brengen het ter sprake, denken erover na, met deze bedoeling: dat wij alles open leggen voor Hem die ons kent. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg (Ps.139).

Een hartelijk groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom