Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 31 maart

Vijfde Lijdenszondag

9.30 uurds. A.C. Kortleve, Veenendaal

14.30 uur ds. J. Boom, themadienst ‘Vergeef me!’ (5e bede), zingen na de dienst

Collecten:

1. Diaconie (noodhulp Mozambique, zie hieronder)
2. Kerk

Oppas:

Janneke Kruijf, Jelle de Roon, Sam Zwart

Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ‘s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:3. Midden-/bovenbouw: Morgenzang:5

Ps.116:3. Midden-/bovenbouw: Morgenzang:5

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Via de bank zijn de volgende bedragen ontvangen voor de biddagcollecte: 1x € 300, 1x € 250, 3x € 50. Hartelijk dank voor uw gaven.

Diaconiecollecte:

In de nacht van 14 op 15 maart 2019 raasde de tropische cycloon Idai over zuidelijk Afrika, waaronder het midden van Mozambique. De cycloon haalde windstoten tot 230 kilometer per uur. Ongeveer 400.000 mensen zijn getroffen door de verwoestende kracht van deze cycloon. De totale omvang van de schade is nog niet duidelijk. De heftige wind en regen in Mozambique hebben gezorgd voor grote schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen. Honderden mensen zijn plotseling dakloos. De wind is inmiddels gaan liggen, de storm en de onweersbuien worden ook minder. De heftigste weersomstandigheden zijn nu dus voorbij, maar het blijft regenen. In centraal Mozambique wordt ongeveer 500 millimeter regen verwacht in één week tijd. Ter vergelijking: in Nederland valt er ongeveer 850 millimeter per jaar. Door deze overvloedige regenval worden er overstromingen en modderstromen verwacht.

De eerste prioriteit ligt bij het redden van levens. Er wordt door hulpinstanties geprobeerd om voor dakloze mensen een tijdelijke opvang te vinden, bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Deze opvangplekken zijn er op dit moment nog veel te weinig. Ook ontbreekt het aan voedsel, kleding en dekens en medicijnen. Om de hulpverleners de middelen te geven die nodig zijn om de getroffen bevolking van Mozambique te helpen zal de diaconale collecte van zondag 31 maart bestemd worden voor Kerk in Actie, die de landelijke opbrengst zal besteden aan de hulpverlening in Mozambique.

Rondom gemeente

Belijdenis:

Het moment van het afleggen van openbare geloofsbelijdenis nadert voor Jordy Kruijf en Janneke Kruijf-de Jong, Trappistenstraat 6, 5101 XD Dongen. Aanstaande maandag, 1 april, zal de aannemingsavond gehouden worden om 20.00 uur in de pastorie. De belijdenisdienst vindt plaats op zondag 14 april om 9.30 uur. Wilt u bidden voor onze jonge lidmaten, dat zij met vrijmoedigheid en blijdschap hun ja-woord mogen geven, door de Heilige Geest in hun harten?

Catechese en club:

Dinsdag 2 april is de laatste gewone catechese dit seizoen. De week daarop, 9 april, sluiten we het seizoen af met een samenzijn dat iets langer duurt dan gewoonlijk.

Op vrijdag 29 maart komt kinderclub De Regenboog weer samen in De Ark. Een fijne avond gewenst!

Vacatures:

Namens de kerkenraad wordt de gemeente gevraagd namen in te dienen van belijdende mannelijke lidmaten die kunnen dienen in het ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. U kunt namen aandragen middels een ondertekende brief, die u kunt sturen aan de scriba, br. Van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda. U kunt uw brief ook posten bij de pastorie.

Vrouwenvereniging Lydia:

Woensdag 3 april hopen we om 19.30 uur  bij elkaar te komen. Neemt u het maartnummer 2017 van de Hervormde Vrouw mee? We willen de paasbijbelstudie ‘Kijk naar het Lam!’ met elkaar doornemen. Allen weer van harte welkom!

Zingen na de dienst:

Op zondag 31 maart gaan we na de middagdienst liederen zingen. De lijst van liederen is weer samengesteld, deze keer vooral gericht op de lijdenstijd. Iedereen van harte welkom tijdens de middagdienst en aansluitend het half uur zingen. Mocht u de middagdienst niet kunnen bijwonen, dan kunt u altijd nog om 15.45 uur aansluiten om mee te zingen. Neem ook gerust iemand mee die houdt van zingen.

Lentemarkt:

Op zaterdag 13 april aanstaande organiseert de Jeugd opnieuw een gezellige Lentemarkt rond de kerk en in de Ark. Ruim 20 marktkramen met verschillende producten, van bloemen en planten tot christelijke lectuur, van dames- en kinderkleding tot decoratie, van antiek en curiosa tot fietsen, kom eens een kijkje nemen. Ook voor wat lekkers bent u op de markt aan het juiste adres voor onder andere een frietje, pizza, saté, broodje hamburger, speciaal bierje of een lekker bak koffie. In de ark kunt u lekker zitten of u zelfs laten knippen door onze kapster. Voor de kinderen zijn er buiten ook allerlei spelen en hebben we een groot springkussen. U bent van harte welkom en neem gerust uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen mee! De markt is open van 11 tot 17:00 uur en de toegang is gratis!

Op vrijdagmiddag en avond 12 april bouwen we de markt op. Er moeten diverse marktkramen in elkaar worden gezet alsmede een tent en dranghekken worden geplaatst. We kunnen nog wat handige mannen gebruiken om ons te helpen (13:00 tot 17:00 uur en van 18:30 uur tot 20:00 uur). Heeft u tijd dan is uw hulp van harte welkom? Meld u aan via app of telefonisch aan bij Arjen van Andel op tel. 06 22 87 13 03.

Bij voorbaat dank!

Wijziging jaarrooster:

De kerkenraad heeft besloten om de afsluiting van het winterwerk niet al vóór Pasen te laten plaatsvinden. De nieuwe datum wordt zondag 12 mei. Deze wijziging heeft als gevolg dat de collectedoelen van 7 april en 12 mei ook worden omgewisseld: 7 april voor De Groote Wielen, 12 mei voor het jeugdwerk.

Tenslotte

Elkaar je misdragingen, beledigingen, tekortkomingen, kwetsende opmerkingen, onrecht en andere overtredingen vergeven… Dat valt vaak nog niet mee. Maar het is nodig, zegt de Heere Jezus, want je bidt dagelijks: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Die twee: vergeving krijgen én zelf vergeving schenken, hebben dus met elkaar te maken. Maar hoe? En wat als het je niet lukt om de ander te vergeven? Deze en andere vragen ga ik verwerken in de preek van zondagmiddag. Bid als gemeente dat Gods Geest uw voorganger leidt, zodat u als gemeente geholpen, bemoedigd en gezegend zult worden door wat u in de prediking meekrijgt.

Groet

Ook namens mijn vrouw Marry en dochters Marline, Leanne en Nina (die maandag a.s. 13 jaar hoopt te worden!) een hartelijke groet aan u en jou.

ds. J. Boom