Voor alles geldt: Deo Volente    

Dienst op donderdag 28 maart, Witte Donderdag

19.30 uur ds. J. Boom, viering Heilig Avondmaal

in de Christelijke Gereformeerde Kerk (Dorpsplein)


Orgel:

Dik van Dalen


Kerkauto:

fam. Boom, 0162-312264


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dienst op vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

19.30 uur ds. A. Mak, Zoetermeer

in de Hervormde Kerk (Kerkdijk)


Muziek:

Robert Timmermans en Sander Blok (orgel), Hester van Zandwijk (piano), Willemijn Blok (viool)


Kerkauto:

Tim de Roon, 06-39644148


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Dienst op zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag

21.00 mw. M. de Bruin, paaswake met doopgedachtenis

in de Gereformeerde Kerk (Vaartweg)


Muziek:

Dik van Dalen (orgel), Kees Verhagen (piano), Elianne den Butter (viool)


Kerkauto:

fam. Boom, 0162-312264


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Diensten op zondag 31 maart, Eerste Paasdag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk


Zondagsschool:

De kinderen vieren samen met ons Pasen in de kerk


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ’s middags dhr. A. Colijn 


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Janneke Kruijf en Sanne Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.21:4 en bovenbouw Ps.42:3


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Met een recordopbrengst sloot Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) zaterdag 23 maart de tiende editie van de potgrondactie Plant een Bijbel af. De potgrondactie van HVC breekt dit jaar meerdere records: niet alleen het aantal uit te delen Bijbels, maar ook het aantal lokale afhaalpunten, het bedrag aan extra donaties en de hoeveelheid verkochte zakken potgrond zijn hoger dan ooit. 8.400 Bijbels zullen dankzij de actie gedistribueerd worden naar vervolgde christenen in landen als India, China en Afghanistan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Dienst op maandag 1 april, Tweede Paasdag

10.00 uur ds. J. Boom, themadienst

M.m.v. tamboerijngroep Hadassa


Orgel:

Robert Timmermans


Kerkauto:

W. Timmermans, 0162-318731


Collecten:

1. Jeugdwerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Diensten op zondag 7 april

9.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan na het zingen voor de preek naar de zondagsschool


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. R. Timmermans 


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerda Gouda en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.126:3a en bovenbouw Ps.52:5


Collecten:

1. Diaconie (Pioniersplaats De Groote Wielen, Rosmalen)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Pioniersplek:

De diaconale collecte deze zondag is voor CRUX, de pioniersplek in Rosmalen waar ds. Stijf werkzaam is.

In de frisheid van de vinex De Groote Wielen kan het lijken alsof het leven alleen maar snel moet. Maar op adem komen is van belang. Hier stellen we de vragen waar het om gaat: Is er meer? En moet ik daar dan iets mee? Zelf aangeraakt door Gods liefde, wil je anderen er ook in laten delen, in de liefde van God voor een gebroken en verloren wereld. Dat is het doel van de pioniersplek CRUX. Present zijn in de wijk, contact met de scholen en welzijnsorganisaties, helpen we met het organiseren van kooklessen en naaicursussen voor nieuwkomers uit Syrië, Irak en andere landen… het wordt allemaal gedaan om als volgelingen van Jezus tijdgenoten te ontmoeten. Uw gave om dit te ondersteunen is zeer welkom.


Kerk doordeweeks


Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese is op dinsdag 9 april om 19.00 uur in De Ark. Tot ziens allemaal!


Seniorenmiddag:

Op dinsdag 9 april komen we als senioren weer bijeen in De Ark. De bijeenkomst begint om 14:00 uur in De Ark. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Jaap Verduijn, tel. 0162-321613. We zien ernaar uit alle senioren weer te ontmoeten.


Ring PGML:

Op woensdag 10 april wordt een bijeenkomst van de ring gehouden, waarvoor alle gemeenteleden uit de kerken rondom Waalwijk uitgenodigd worden. De avond heeft als thema ‘de diaconale kerk’. Dienstbaar zijn in de samenleving is één van kerntaken van de christelijke gemeente. Welke aanwijzingen daarvoor krijgen wij vanuit de Bijbel en hoe geven we het concreet handen en voeten in de praktijk? Het is goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan, en om te zoeken naar mogelijkheden om maatschappelijk noden gezamenlijk te lenigen. We komen samen in het Jeugdcentrum in Sprang, naast de Hervormde Kerk. De aanvang is 19.30 uur.


HLO:

Op zaterdag 13 april is de Hervormde Lente Ontmoeting. HLO bestaat uit een gezellige samenkomst met het rad van avontuur, veel mooie prijzen, koffie, wat lekkers, eten, drinken, bier-, wijn- en seniorenproeverij en een leuke kinderhoek. De aanvang is om 14.30 uur en het eindigt om 19.00 uur. Voor meer informatie zie poster of neem contact op met Jennifer (06-34877666). Zou u graag willen komen, maar lukt dit niet i.v.m. vervoer? Neemt contact op en wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt (binnen een straal van 10km). Wij hopen dat het een fijne samenkomst wordt!


Tenslotte


Paasfeest:

Het Paasfeest is aanstaande. De uitroep ‘Het is volbracht!’ en de vreugdekreet ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ mengen zich dooreen. Een wereld aan leed en lijden, leven en liefde gaat erachter schuil. Gods wereld, Gods hart. Zijn Koninkrijk kan er alleen komen als de schuld betaald is en de macht van zonde en satan overwonnen. Dat is wat de Heere Jezus Christus heeft volbracht. En nu Hij leeft, deelt Hij ervan, aan mensen die zonder Hem geen leven zouden hebben. 

De dagen voorafgaand aan Pasen vieren we samen, als kerken van ’s Gravenmoer. Ik verwijs u naar de meditatie voorin dit kerkblad om het belang daarvan in te zien. De liefde van God in Christus vraagt erom dat christenen elkaar daadwerkelijk liefde betonen, door elkaar te zien, te ontmoeten, in verbinding te blijven, en vooral samen God te aanbidden. Dat is niet altijd gemakkelijk en het gebeurt daarom nog maar af en toe. In de voorbereidingen van de diensten die op donderdag, vrijdag en zaterdag gehouden worden, moesten soms stevige gesprekken gevoerd worden. De drie kerken hebben in de loop van de jaren hun eigen gewoonten en tradities opgebouwd. Als we samen diensten houden, moeten allerlei afwegingen gemaakt worden over hoe je daarmee omgaat. Er zijn elementen in de diensten die je kunnen verrassen, die je misschien niet kende. Er zijn elementen die je zult missen. Er zijn ook vertrouwde elementen, waarin je je kunt herkennen. Dit geldt voor gemeenteleden uit alle kerken. Maar de grote winst is dat we even niet gescheiden zijn. Christus’ lichaam op aarde is Zijn Kerk. Moeten wij willen dat dat lichaam verscheurd is, terwijl Hij Zijn lichaam liet verbreken om alles héél te maken? Ik moet denken aan afgelopen zondag. Br. Hans Molenaar ging voor in de Chr. Ger. Kerk. En terecht zei hij toen: Als we in de hemel bij elkaar hopen te zijn, waarom dan op aarde niet? Dit zijn zaken om over na te denken, zeker in deze tijd, waarin het getuigenis van de Kerk aan kracht wint als zij meer eenheid uitstraalt. Dat we daarvoor soms ook iets moeten opofferen, is in de geest van onze Heere. Uiteindelijk is de verkondiging van de Heere Jezus het middelpunt van de diensten, en we hopen en bidden dat die vrucht mag dragen in het leven van eenieder van ons. We zien uit ook naar de verkondiging op vrijdag, als de aanstaande predikant van de Chr. Ger. Kerk al een keer het Woord mag bedienen in ons midden.

Het paasteam heeft alles weer voorbereid om een mooi en smakelijk paasontbijt gereed te hebben op maandagmorgen. Bedankt, Tim, Rebecca en Jennifer! Na het ontbijt is om 10.00 uur de themadienst in de kerk. Medewerking wordt verleend door een groep zingende en tamboerijn spelende zusters uit Sliedrecht. In Psalm 150 staat: Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Deze en andere Psalmen laten zien hoe Israël aan de lofzang voor God kracht bijzette d.m.v. instrumenten. Tamboerijngroep Hadassa heeft dat opgepakt en komt in beweging om het loflied te ondersteunen. De dienst heeft als thema ‘Hou vol!’ en met de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen in ons hart, kán dat ook. God alleen de eer! 


Kerkgebouw:

Deze week zijn een aantal steigers weggehaald en is het kerkgebouw schoongemaakt. Dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Zo wordt het mogelijk dat we weer diensten houden in de kerk. We hebben een nieuw dak boven ons hoofd. Het is een voorrecht dat dit de afgelopen tijd gerealiseerd kon worden. Het dak is nieuw. Met de muren moet misschien nog van alles gebeuren. Maar het fundament ligt vast. Wat is het fundament van ons leven? De apostel schreef: U bent gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest (Efeze 2). Wat een genade…! Die is verdiend op Golgotha en gegarandeerd in de opstanding van Christus.  

Rijk gezegende Paasdagen toegewenst, ook namens Marry en de kinderen. Een hartelijke groet, 

uw ds. J. Boom