Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 februari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Brouwer (Veen) in De Ark


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.25:6, bovenbouw Ps.145:3


Collecten:

1. Diaconie (HGJB, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Collecte HGJB:

We willen onze kinderen en jongeren bij Christus brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we voor de HGJB.

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen, organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de HGJB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun leefwereld.

Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk van de HGJB ondersteunen met een bijdrage aan de collecte aanstaande zondag. Meer informatie over de HGJB vindt u op HGJB.nl


Kerk doordeweeks

Abonnement: 

De kosten van het abonnement op dit kerkblad bedragen €26,50 voor het jaar 2023. We verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken op het rekeningnummer van de diaconie dat u hierboven vindt.
Hartelijk dank, de diaconie.

Kerkenraad:

Op maandag 6 februari vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Wilt u aan het werk van de broeders in uw gebeden denken?

Catechese:

Aanstaande dinsdag 7 februari hoop ik catechisanten van 9-11 jaar en 16+ weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot dan!

Vrouwenvereniging Lydia – Erwtensoepmaaltijd:

Na 3 jaar corona willen we weer een erwtensoepavond organiseren. Het is heel fijn dat dat weer kan. Tevens een mooi moment om elkaar weer eens te ontmoeten op een ontspannen manier. Ook als er iemand is die geen erwtensoep lust, daar koken we graag een ander soepje voor! Iedereen is welkom op woensdag 15 februari, We verwachten je dan vanaf 17.00 uur in De Ark. Je kunt je opgeven bij Adri van Eersel 0162-692430. Tevens ligt er een intekenlijst op de stenen tafel achter in de kerk en in De Ark. We hopen op een mooie opkomst. Tot ziens. Maaike Quirijns 0162-318948.

Biddag:

Voor alle kinderen wordt op biddag, woensdag 8 maart, om 14.30 uur een kinderdienst georganiseerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ook jullie vrienden en vriendinnen, ouders, opa of oma zijn van harte welkom. Want… hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zet het maar vast in je agenda!


Tenslotte

Afgelopen zondag hebben wij geluisterd naar 1 Timotheüs 3. Hoe goed het is om de Heere God te dienen. In de eerste plaats persoonlijk, en als lid van de gemeente. Maar ook als ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Aanstaande zondag wil ik nog een gedeelte lezen uit de 1e Brief aan Timotheüs. Dat gedeelte gaat ook over de gang van zaken in de gemeente van God. Ik wil speciaal ingaan op vragen rondom man, vrouw en ambt. Er zijn nogal wat christenen tegenwoordig die voor man én vrouw een taak zien weggelegd als ouderling of diaken. Anderen vinden juist dat het ambt alleen is voorbehouden aan mannen. Waarop zijn zulke opvattingen gebaseerd? Wat zegt het Evangelie? Wat betekent het werk van de Heere Jezus Christus voor ons man- en vrouw-zijn? Graag ontmoeten we elkaar weer in het huis van gebed. Ook in de middag, als ds. Brouwer voorgaat in de dienst in De Ark. Het is goed om van verschillende kanten positieve ervaringen te horen van gemeenteleden over het samenkomen in De Ark. Wees welkom allemaal. Gods dag duurt langer dan een paar uur…

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom