Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om samen het Pinksterfeest te vieren. We hopen dat veel kinderen door hun ouders naar de kerk gebracht worden. De Heilige Geest is er immers ook voor de kinderen!


Orgel:

‘s morgens dhr. Cees van Veen en ’s avonds dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. Tim de Roon, 0162-323179


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.72:11, middenbouw: Ps.31:12


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. GZB Pinksterzendingscollecte

Libanon is een prachtig land, maar ook een land in crisis. Al meer dan tien jaar worden zo’n 1,5 miljoen vluchtelingen opgevangen. Toen daar ook nog eens de coronacrisis en de enorme explosie in de haven van Beiroet bijkwamen, raakte het land zo goed als failliet. Veel mensen zien de toekomst somber in. Juist in deze donkere tijden wil de kerk hoop bieden. Dat geldt ook voor de 27-jarige Tsoler. Zes jaar geleden kwam ze tot geloof. “Soms zijn Libanezen verdrietig”, vertelt ze, “maar wij, christenen, verheugen ons. Niet in de stabiliteit van dit land, maar onze hoop is dat we echt en diep worden geliefd door onze God.” In haar gemeente is ze verantwoordelijk voor toerustingswerk onder jongvolwassenen. De GZB helpt de kerk in Libanon om in woorden en daden het Evangelie te delen. We willen hoop en perspectief brengen in een land dat zo zwaar lijdt. Helpt u mee?

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dienst op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom, uur van gebed om geestelijk ontwaken


Orgel:

dhr. Ad Colijn


Kerkauto:

dhr. Jan Konings, 0162-319644


Oppas:

Janneke Kruijf


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de bovenstaande rekeningnummers.


Tenslotte

Laten wij onszelf persoonlijk de vraag stellen: waarom is Pinksteren zo’n hoopvol feest? Misschien ook een idee om die vraag te bespreken met je man, vrouw of kinderen. De Heilige Geest is gegeven, vanuit de hemel. Waarom zouden wij daar blij van worden? Ja, het antwoord zoeken wij natuurlijk in het Evangelie. En in ons lied geven wij uiting aan onze dankbaarheid en afhankelijkheid. Wat is een mens zonder de Heilige Geest? Wat is een kerk zonder de Heilige Geest? Enkel leegte – hoe druk we ook zijn. Word vervuld door de Geest, dan draait je leven om de Heere Jezus Christus, tot eer van de Vader.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom