Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 mei

9.30 uurds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee

18.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Therese Timmermans, Sam Zwart en Janneke Kruijf

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:1. Midden-/bovenbouw: Ps.42:5a

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 20 voor de kerk. Hartelijk dank!

Kerk doordeweeks

Contactmiddag:

We hebben tijdens de paasviering afgesproken om met elkaar een middagje weg te gaan in de maand mei. We willen dan ook op woensdag 29 mei om 13.30 uur vertrekken naar Giessenburg. Zoals aan u allen uitgelegd is, gaan we naar een emaille-schuur en ijsboerdeij in Giessenburg. U wordt nog benaderd door br. Jaap Verduijn of br. Ad Colijn voor verdere uitleg en afspraak voor deze middag. Als andere gemeenteleden graag met deze middag meewillen, geef u dan op aan de genoemde broeders. Wilt u deze middag zo mogelijk reserveren? Graag tot dan!

Samen zingen:

Weet u het nog? Vorig jaar juni hadden we een geweldige avond met elkaar waarin we samen mochten zingen tot eer en glorie van onze God en Vader in de hemel. Spontaan werden er verzoekliederen aangedragen, die we zoveel mogelijk met elkaar hebben gezongen. Geweldig en bemoedigend was dat. Op zaterdagavond 15 juni willen we hier een vervolg aan geven. De voorbereidingen voor deze avond zijn weer begonnen en als organisatie hebben we er weer zin in. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? U bent allen jong en oud weer van harte welkom in ons kerkgebouw. Samen zingen, samen leven tot Gods eer. Meer informatie volgt later.

Enquête:

Onlangs is een blad uitgedeeld met daarop een enquête over het functioneren van de lidmatenkring ‘Network 20+’. We vragen je het ingevulde formulier z.s.m. in te leveren bij Gerben en Mirjam ‘t Hooft of aan de pastorie. We gaan er ons best voor doen om de enquête ook nog op de website van de kerk te plaatsen, zodat je hem daar kunt invullen.

Klik hier voor het formulier

Liturgie:

Zoals tijdens de gemeenteavond met u is gedeeld, wil de kerkenraad een kleine stap zetten in de nadere kennismaking van de gemeente met de psalm- en liedbundel Weerklank. Daarom zal vanaf 1 september voorafgaand aan de dienst een psalm of lied uit deze bundel gezongen worden. Er zal een roostertje gemaakt worden van de psalmen en liederen per zondag.

Tenslotte

Het grote feest van Pasen ligt achter ons. Dankbaar mogen we terugkijken op deze intensieve, maar rijke dagen. Ik ben dood geweest, maar leef tot in alle eeuwigheid, zegt de Heere Jezus tegen Johannes op Patmos (Openb.1). Daar kan Zijn Kerk de kracht uit putten om vol te houden, ook in moeilijke tijden.

Voor de jongeren is het even vakantietijd op dit moment. Daarna volgt een periode waarin nog veel belangrijke dingen te doen zijn: de afsluiting van een schooljaar of zelfs de examens. Misschien moeten er keuzes gemaakt worden: hoe verder? Mag ik je aanraden om in je keuzes de Heere te betrekken: Hoe kan ik U dienen in mijn leven, Heere Jezus? En laat al ons werk en bezig zijn door het gebed worden gedragen:

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, uw
ds. J. Boom