Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 5 mei

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Arnhem

18.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.135:1 en bovenbouw Ps.47:1


Collecten:

1. Diaconie (Arm-in-Arm Dongen)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Dienst op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. J. Boom


Orgel:

dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

n.n.b.


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de bovenstaande rekeningnummers


Diensten op zondag 12 mei, Wezenzondag

9.30 uur ds. J. Hoogesteger, Dussen

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerjanne Zwart en Livia ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.118:12a en bovenbouw Ps.119:3 


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de bovenstaande rekeningnummers


Kerk doordeweeks

Kerkenraad:

Op maandag 6 mei vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. We bevelen het werk van de kerkenraad aan in uw voorbede.

Gemeenteavond:

De eerstvolgende gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 28 mei. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Wilt u het in de agenda zetten, zodat we u en jullie allemaal mogen ontmoeten die avond?

Bedankje:

We mogen een warm dankjewel vanuit Eagle Shelter doorgeven. Met twee volle auto’s (inclusief twee fietsen) konden we hen afgelopen donderdag verrassen. Geweldig fijn! Natuurlijk hebben we vol bewondering de nieuw ingerichte winkel bekeken. Grote complimenten zoals alles daar gepresenteerd wordt. Men kon ons vertellen dat er enorm veel vraag is naar de spullen. Ook heel belangrijk zijn de ontmoetingen, die er tijdens het winkelen plaatsvinden. Zoveel diverse mensen, ieder met een eigen verhaal. Een mooi moment om Eagle Shelter te bezoeken en ontdekken is op zaterdag 11 mei tijdens ‘het Sheltival’. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur op Crispijnhof 9 Dongen. Zeker de moeite waard.


Tenslotte

Maarten Luther (1483-1546) over de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus:

‘Men mag niet denken dat Hij opgevaren is en daarboven zit om ons hier beneden te laten regeren. Maar Hij is opgevaren, omdat Hij daar het meeste kan doen en het beste kan regeren. Want als Hij voor de mensen zichtbaar op aarde was gebleven, dan zou Hij zoveel niet hebben kunnen doen. Dan zouden immers al de Zijnen niet dicht bij Hem geweest zijn en Hem ook niet allen hebben kunnen horen. Daarom doet Hij het op deze manier: Hij heeft met allen te doen en regeert hen allen, dat Hij komt tot allen door de prediking en zij horen Hem allen. Zo alleen kan Hij bij allen tegelijk zijn.

 Pas er dus voor op dat u niet denkt dat Hij nu ver bij ons is weggegaan. U moet juist het omgekeerde denken: toen Hij op aarde was, was Hij ver bij ons vandaan, maar nu is Hij dicht bij ons. Hoe dat toegaat, kan het verstand niet begrijpen. Daarom is het een artikel van het geloof. Men moet hier de ogen sluiten en het verstand niet volgen. Dit kan alleen door het geloof worden verstaan. Want hoe kan het verstand begrijpen dat in de hemel een Mens is als wij, Die ons en alle mensen ziet en alle harten kent en aan allen het geloof en de Heilige Geest geeft? Wie kan begrijpen dat Hij daarboven in de hemel zit en toch bij ons en in ons is en ons regeert?’

Een hartelijke groet, ook namens ons gezin,

uw ds. J. Boom