Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Marline Boom

Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.100:2


Collecten:

De extra collecte is deze zondag de regionale diaconiecollecte. Binnen de Midden-Langstraat werken diaconieën samen om te voorzien in de nood van mensen dichtbij of verder weg. Er zijn zoveel mensen die, door welke omstandigheden dan ook, geestelijke of financiële nood ondervinden. Als Kerk willen we daarin voorzien, als een daad van barmhartigheid en rechtvaardigheid, in navolging van Christus.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verjaardagsfonds:

Op maandag 6 september om 19.00 uur is er weer gelegenheid om de verjaardagsbussen te legen en de opbrengst daarvan te verzamelen.


Verantwoording:

Ontvangen in de maand augustus bij het bezorgen van de usb-sticks: voor de kerk  2x €5 en  1x €10. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Tenslotte

Ook voor de kinderen en jongeren nadert nu het einde van de vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal weer genoeg goede moed verzameld hebben om aan de slag te gaan. Met weinig corona-beperkingen op de scholen mag het jaar weer min of meer ‘gewoon’ beginnen. We hopen van harte dat het zo mag blijven. En dat jullie, en ook alle volwassenen die aan het werk zijn – betaald of vrijwillig – voldoening en voorspoed in hun werk ervaren. Het is goed dat de Heere een taak voor ons heeft op aarde. Het is nog mooier wanneer we die taak ook in afhankelijkheid van Hem uitvoeren.

Zondag gaan we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Mijn gebed tot God is, dat bij iedereen (!) die eenmaal het geloof heeft beleden, verlangen zal groeien om de dood van de Heere Jezus te gedenken bij brood en beker. Om opnieuw verzekerd te worden van Zijn liefde en genade voor ons. Wat is het armoedig als we het (met wat voor uitvlucht ook) gemakkelijk aan ons voorbij laten gaan. Laten we bedenken dat de Heere nooit zegen heeft beloofd op wegblijven of onttrekken, wel op vertrouwen en gehoor geven aan Zijn roepstem. Hij is getrouw, en dat vraagt Hij met recht ook van ons. Gezegende diensten toegewenst!

Afgelopen zondag is bekend gemaakt dat onze (schoon)vader en opa de dag ervoor is overleden. We gaan in hem veel missen en dat stemt ons verdrietig. Zaterdag 4 september zullen we zijn lichaam na een rouwdienst in Barneveld aan de aarde toevertrouwen om daar te rusten tot de dag van de opstanding. Op de Facebookgroep van de gemeente schreef ik zaterdag: Wij treuren, maar niet als mensen zonder hoop. Want vader / opa had geleerd zijn hoop op de Heere God te stellen. Hij hield van Gods Woord, van Gods dienst, van Gods dag, van Gods kinderen en bovenal van de Heere zelf. Wat een groot voorrecht om zo’n vader en opa te hebben gehad.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor goede woorden en wensen die wij ontvingen rond dit overlijden.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom