Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 1 september

9.30 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo

18.30 uur ds. J. Boom

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Oppas:

Annette Timmermans, Marline Boom en Nina Boom

Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. R. Timmermans

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.19:1. Midden-/bovenbouw: Ps.19:1

Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 452 : 1 en 2 en ‘s avonds Weerklank 454 : 1 en 5

Felicitatiedienst:

Op maandag 2 september komen we bij elkaar om het geld dat door de felicitatiecommissie is opgehaald te tellen. Tijdstip: 19:00. Plaats: De Ark.

Kerk doordeweeks

Moderamen:

Op maandagavond 2 september vergadert het moderamen ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van 11 september. Plaats van samenkomst: de pastorie.

Tenslotte

Van zondag…

Was het vroeger beter dan nu, of omgekeerd? Wie zal het zeggen? Wanneer Gods volk en kerk naar Gods bedoeling leeft, gaat het goed, anders niet. En wat is Zijn bedoeling? Dat wij vrucht dragen, uitdelen, dienen, zorgen. Laten wij dat maar dagelijks leren van de Heere Jezus zelf, luisterend naar Zijn woorden, op de leerschool van de Heilige Geest.

… tot zondag:

Met ingang van aanstaande zondag is het lied voorafgaand aan de dienst gekozen uit de liedbundel Weerklank. De liederen van ‘s morgens en ‘s avonds zijn beschikbaar op een blad dat u vindt bij de ingang van de kerk. Deze week bereid ik me voor op de dienst van zondagavond. Ik pak daarbij de draad van de eerste Korinthebrief op. Rijke hoofdstukken wachten nog op uitleg. Ze gaan, net als 1 Kor. 11, over het leven binnen de gemeente. De christelijke gemeente is een verbazingwekkende schepping van God en het is een groot voorrecht als je erbij mag behoren. Iets van de rijkdom ervan mag komende zondag uitgestald worden. Bid u/jij mee om gezegende diensten?

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. J. Boom

D.V. 29 oktober 2019

Regionale toerustingsavond, hartelijk welkom. Toegang vrij