Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 1 augustus

9.30 uur ds. W. van der Wind

18.30 uur ds. W. van der Wind


Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomermaanden in de diensten bij ons.


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps. 146:8


Collecten:

U mag uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x€20, €45 en €50 voor de kerk en €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle gevers hartelijk dank daarvoor.

Tenslotte

Ooit schreef Godfried Bomans (de schrijver van Erik, of het klein insectenboek): ‘Mijn raad is deze: trek, zodra het vakantie is, uw schoenen uit en ga languit in een ruststoel liggen met het uitzicht op uw eigen tuin. Gij zijt nu omgeven door alles wat u nodig hebt’. Bomans schreef dit toen hij zag hoeveel drukte het geeft als mensen er op uit gaan en verre, vermoeiende reizen maken. Hij had gelijk: de vakantie kent z’n eigen drukte. Toch wensen we alle reizigers (en daar horen we zelf ook bij…) een goede tijd toe, verbondenheid met elkaar en verwondering over Gods schepping. En iedereen die thuisblijft – al dan niet door de omstandigheden gedwongen – rust en bezinning gegund, in de tuin of op het balkon.

Een hartelijke groet ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom