Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 2 augustus

9.30 uur ds. W. van der Wind

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn


Oppas:

Annette Timmermans en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.25:3


Bijdragen:

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken en kunt u nog niet in de diensten aanwezig zijn, dan kunt u gebruik van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Bezinningsmoment op woensdag via kerkomroep.nl

Ook in de zomer willen we wekelijks iets uitzenden, zodat u thuis kunt meezingen en luisteren naar Bijbelwoorden en een stukje bezinning. Gods zegen daarbij toegewenst. De afgelopen weken kwamen de uitzendingen uit Hervormd ’s Grevelduin-Capelle, Sliedrecht, Elspeet, Waspik en Sliedrecht (zanguur). De komende week uit Hervormd Wilnis. Op woensdag 12 augustus verzorgt onze eigen predikant weer een uitzending.


Verantwoording:

Via de bank mochten wij ontvangen  eenmaal een gift van 1000 euro en eenmaal een gift van 25.000 euro, vol verwondering danken wij de gever van deze giften.


Tenslotte

In deze moeilijke tijd waarin alles anders is en waar weinig ontmoetingen zijn en waar je je eenzaam kunt voelen willen we dit u als bemoediging meegeven:


Je toekomst.

Wat de toekomst ook mag geven

Hoe de levensloop mag zijn,

Laat ons maar op God vertrouwen

Hij wil onze herder zijn.

Dus hoeven wij maar te volgen

Volgen in het rechte spoor,

Niet bang te zijn voor de toekomst

Want de Heiland gaat ons voor.

Hij voert ons langs ravijnen,

Houd ons daarbij tevens vast

En gaan wij door diepe dalen ,

Ook dan draagt Hij onze last.

Dus laat ons maar vol vertrouwen

Onze levensweg blij gaan omdat

Wij mogen geloven dat God met ons mee zal gaan.

Namens de kerkenraad,
P. van Halteren, scriba