Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 2 juni

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de dienst


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Gerjanne Zwart en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.56:6 en bovenbouw Ps.20:5


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Bijbelkring:

Op maandag 3 juni komt de bijbelkring samen in De Ark. We gaan verder met lezen uit het boek Openbaring. Deze keer is Openbaring 6 aan de beurt. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur. Mooi zou het zijn om deze keer in te stappen als je misschien al lang verlangt om je meer te verdiepen in de Bijbel. Elke keer weer blijkt hoe goed het doet om samen die woorden te lezen en bespreken. Daarom wilden de deelnemers aan de bijbelkring ook doorgaan, de zomer door. We bidden om een gezegende avond.

Classis:

In de Protestantse Kerk zijn kerkelijke gemeenten verbonden in ringen. In ons geval: de ring PGML (Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat). En ringen zijn weer verbonden in een classis. In ons geval: de classis Noord-Brabant-Limburg & Réunion Wallone (franstalige gemeenten in NL). De classes zijn verbonden in de landelijke synode. Op 5 juni krijgen we als ring PGML bezoek van het bestuur van de classis. Deze avond zal er gesprek gevoerd worden over hoe het gaat met de gemeenten en hoe we nu en in de toekomst Kerk van de Christus zijn in deze wereld. Alle gemeenteleden, inclusief kerkenraadsleden, worden voor deze avond uitgenodigd. De avond begint met een maaltijd om 18.00 uur en wordt afgesloten om 21.00 uur. Plaats van samenkomst is gebouw De Rank, Hollandsestraat 5, 5141 HG  Waalwijk (naast de Hervormde kerk van Besoyen). We willen i.v.m. de maaltijd vragen even een berichtje naar mij te sturen als je meegaat. Welkom!

Tenslotte

Aanstaande zondag hopen we elkaar twee keer te ontmoeten rond een open Bijbel. Met het Pinksterfeest achter de rug, weten we: De Geest brengt ons bij Gods Woord, en het Woord brengt ons bij de Heere Jezus. Aan het geloof in Hem heeft Hij grote en kostbare beloften verbonden. Bijvoorbeeld de belofte dat ons leven vrucht zal dragen, de vrucht van de Heilige Geest. Ik blijf bidden: Heere, laat die vrucht rijpen in mij! Dan is mijn leven niet tevergeefs geweest.

Een hartelijke groet van huis tot huis, van hart tot hart,

uw ds. J. Boom