Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 6 oktober, Israëlzondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. C. Bos, Benschop


Kerk op zondag


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. St. Messiasbelijdende Joden

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Nina Boom en Manon Koenen

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps. 29:1. Midden-/bovenbouw: Ps. 29:1

Lied voor de dienst:

‘s morgens zingen we het ‘Hatikvah’. Dit is het Joodse volkslied. ‘Hatikvah’ betekent ‘de hoop’; ‘s middags Weerklank 220 : 1 en 7

Dagboek 2020:

Vanaf a.s. zondag zal op de stenen tafel achter in de kerk een intekenlijst liggen voor degenen die het dagboek ‘Een handvol koren 2020’ wil bestellen. Het dagboek is voor jong en oud, elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,00 hiervan komt ten goede aan het zendingswerk. U kunt uw naam invullen op de intekenlijst of een mail sturen naar gwfthooft@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk maandag 18 november. Van harte bevelen wij dit dagboek bij u aan. De diaconie


Kerk doordeweeks


Contactmiddag:

Op dinsdag 8 oktober bent u allemaal weer van harte welkom bij de contactmiddag voor senioren. We komen samen in De Ark om 14.00 uur. Na de opening, de meditatie is er een pauze. Omdat begin november de bevrijding van 1944 wordt herdacht, willen we na de pauze naar een film kijken over de bevrijding van Brabant. Voor degenen die vervoer nodig hebben, kunt u bellen naar fam Gouda 0162 694832.

Catechese:

De eerste keer, afgelopen dinsdag, hebben wij met elkaar een belangrijke vraag besproken: Is geloven moeilijk? Waarom wel of waarom niet? Een mooi antwoord op deze vraag is: Het is moeilijk als je veel verwacht van jezelf, maar gemakkelijk en vol blijdschap als je veel verwacht van God. Ook volgende week, dinsdag 8 oktober om 19.00 uur zijn jullie welkom in De Ark.

Kerkenraad:

Op woensdagavond 9 oktober vergadert de kerkenraad in de consistoriekamer van de kerk. Bij alles wat te bespreken en besluiten is, heeft de kerkenraad de hulp van de Heilige Geest nodig. Wilt u daar om bidden?

Classisvergadering:

Op woensdag 9 oktober vergadert de classis Noord-Brabant-Limburg in de Bethelkerk te Weert. Vanuit ‘s Gravenmoer zijn br. Van der Giessen en br. Overeijnder afgevaaardigd naar de classis. De classis is een orgaan tussen de landelijke synode en de regionale ring van gemeenten in. Laten wij bidden dat de classisvergadering mag dienen tot welzijn van Christus’ Kerk.

Lezing:

Op donderdag 10 oktober spreekt dokter G.M. Lagerwerf over ‘Als het einde zwaar wordt’. Het gaat dan over palliatieve sedatie en andere zaken/vragen rondom het levenseinde. Iedereen is van harte welkom in Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk. De avond begint om 20.00 uur.

Happy Kids Club:

Hallo jongens en meisjes! Het is weer bijna zover, de Happy Kids Club! Ook dit jaar willen we er samen met jou een gezellige middag van maken met als thema: ‘Schatrijk’! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op donderdag 17 oktober op basisschool de Wegwijzer. We beginnen om 13.30 uur (vanaf 13:15 inloop) en jullie papa’s en mama’s mogen jullie weer rond 17:30 uur ophalen, nadat we wat lekkers hebben gegeten. We hebben weer een leuk programma in petto!

Natuurlijk hoef je geen entree te betalen, wel willen we ook dit jaar een goed doel steunen. Dit jaar willen we het goede doel Edukans helpen. Edukans helpt het onderwijs in meerdere arme landen te verbeteren. De kinderen in deze arme landen leren veel te weinig op school. Dit komt omdat ze met meer dan 50 kinderen in de klas zitten en de meesters en juffen te weinig kennis hebben. Daarom stoppen veel kinderen met school. Edukans helpt de kinderen om school af te maken, zorgt voor goed opgeleide meesters en juffen en helpt de papa’s en mama’s van deze kinderen. Dit alles kost veel geld en daarbij willen we dit goede doel graag steunen!

Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Hopelijk tot dan! Lisanne van Dortmont (06-20335221) en Savannah Timmermans (06-57931586)

Club De Regenboog (1):

Beste jongens en meisjes, ook dit jaar organiseert club de Regenboog weer een logeernacht in de Ark, namelijk op 18 oktober vanaf 16.00 uur! Kinderen vanaf 5 jaar zijn van harte welkom. We gaan leuke spelletjes doen, luisteren naar het jaarthema, en natuurlijk een bonte avond met een speciaal thema. Op zaterdag gaan we nog een leuke activiteit doen en om 13.30 uur mag je weer opgehaald worden. Voor meer informatie en het opgeven kun je contact opnemen met Mirjam ‘t Hooft, 0646006012

Club De Regenboog (2):

Jonge ouders van de gemeente, tijdens onze logeernacht van de club de Regenboog gaan we naar een speeltuin toe. De locatie is nog afhankelijk van het weer, maar op zaterdag ochtend 19 oktober rond half 11 zullen we ergens gaan spelen met de kinderen. Wij willen jullie van harte uitnodigen om aan te sluiten met jullie jongere kinderen die ook al lekker kunnen spelen in een speeltuin. De exacte locatie en tijd zal kort van tevoren bekend worden gemaakt.  Het leek ons fijn om zo, als jonge gemeenteleden samen te komen, en de kinderen van de gemeente samen te laten spelen. Voor meer informatie en het opgeven hiervoor kun je terecht bij Mirjam ‘t Hooft 0646006012.

Winterfair 2019:

De voorbereidingen voor de Winterfair op zaterdag 23 november aanstaande zijn in volle gang. Velen zijn daarmee intensief bezig. Hartelijk dank daarvoor! De volgende bijeenkomst van de initiatiefgroep Winterfair is op donderdag 24 oktober aanstaande om 19.30 uur in De Ark. Als u en jij betrokken bent op de voorbereiding voor de Winterfair bent u/ben jij van harte uitgenodigd, en welkom.

Een oproep. Binnen de initiatiegroep is het idee ontstaan om Douwe Egberts-punten (DE-punten) te verzamelen om die in te wisselen voor artikelen voor de Winterfair. Heeft u nog DE-punten dan kunt u die inleveren in de doos op de stenen tafel achterin de kerk. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

Verder een oproep voor vrijwilligers voor de opbouw en afbouw van de Winterfair en de bemensing van de stands. U/jij kunt zich hiervoor aanmelden bij J. van der Giessen, telefoon 0183302222 of per email nieuwsbrief@hervormdgsravenmoer.nl. Wij stellen uw/jouw reactie erg op prijs.


Tenslotte


Herinnering:

Wanneer u nog niet uw abonnementsgeld voor dit kerkblad hebt overgemaakt, wilt u dat dan z.s.m. doen. Het rekeningnummer van de diaconie is NL02 RABO 0334 2251 59. Bij voorbaar dank.

Van zondag…:

De Kerk wordt gebouwd met behulp van gereedschappen die de Heere zelf aanreikt: de gaven van de Geest. Die gaven geeft Hij uit genade, Hij maakt ze nuttig om elkaar onderling mee te dienen en Hij zorgt in Christus’ kracht voor het resultaat: uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Nog meer reden om te bidden: deel van Uw gaven, Heer!

… tot zondag:

Aanstaande zondag, de eerste zondag in oktober, staat in de kerk bekend als de ‘Israëlzondag’. Als kerk geven wij extra aandacht aan onze verbondenheid met het Joodse volk. Zonder het Joodse volk zou het christelijk geloof er niet zijn. Daarover kregen we uitleg vorige week tijdens een avond van Christenen voor Israël in Geertruidenberg. We waren er met een mooie groep gemeenteleden aanwezig! In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat God Zijn oorspronkelijke liefde tot het Joodse volk niet heeft opgegeven na de komst van Zijn Zoon naar deze aarde. Wat dat voor ons betekent, horen we zondag.

Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom