Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 april
Zesde Lijdenszondag

9.30 uurds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Collecten:

1. Diaconie (Pioniersplek De Groote Wielen, Rosmalen)
2. Kerk

Oppas:

Marline Boom, Liz van Dongen, Jelle de Roon

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. C. van Veen

Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.22:16a. Midden-/bovenbouw: Ps.69:4a

Verantwoording:

Ontvangen door Sjaak Faro (bezorging usb-sticks) in de maand maart 2019: € 28,50 en voor de kerk € 50, € 20 en 2x € 10. Hartelijk dank voor uw bijdragen. De diaconie

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk. Dank daarvoor.

Contributie:

De contributie voor het abonnement op het blad Voetius bedraagt € 25. U mag dat bedrage overmaken op rekeningnummer NL02  RABO 0334 2251 59.

Rondom gemeente

Catechese:

Dinsdag 9 april gaan we het catecheseseizoen afsluiten. Alle jongeren welkom om 19.00 in De Ark. Deze keer duurt de avond tot 20.30 uur.

Vacatures:

Namens de kerkenraad wordt de gemeente gevraagd namen in te dienen van belijdende mannelijke lidmaten die kunnen dienen in het ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. U kunt namen aandragen middels een ondertekende brief, die u deze week nog kunt sturen aan de scriba, br. Van Halteren, Giraffestraat 4, 4817 BV Breda. U kunt uw brief ook posten bij de pastorie.

Gemeenteavond:

Op donderdag 11 april zal weer een gemeenteavond worden gehouden, aanvang 19.30 uur in De Ark. Een gemeenteavond is er voor de gehele gemeente: om elkaar te ontmoeten, om op de hoogte gebracht te worden van ontwikkelingen, om mee te denken en uw inbreng te leveren, of jouw visie te geven. Kom dus ook. Van harte welkom!

Lentemarkt:

Op zaterdag 13 april aanstaande organiseert het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente in ‘s Gravenmoer een gezellige Lentemarkt rond de kerk. Een groot aantal marktkramen met verschillende producten zoals bloemen en planten, voorjaarsdecoraties, wonen en lifestyle, dames- en kinderkleding, antiek en vintage spulletjes, christelijke boeken, kaarten, fietsen, wijn, speciaalbier, kaas, noten en andere streekproducten. Bent u in de buurt kom dan gerust even aan, ook aan de inwendige mens is gedacht met friet, pizza, saté, spareribs, een broodje hamburger, fris of een biertje. Binnen is er plaats om even te zitten en een bak koffie of thee met een heerlijke koek te nuttigen. Een kapster zorgt ervoor dat u piekfijn het weekend in kunt. En voor de kinderen zijn er buiten diverse spelen met prijsjes en we hebben een groot luchtspringkussen.

Kortom u bent van harte welkom en neem gerust uw kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen mee! De markt is open van 11 tot 17:00 uur en de toegang is gratis, locatie Kerkdijk 15 te ‘s Gravenmoer.

Jeugddienst:

Op Tweede Paasdag (22 april 2019) organiseert de jeugd van de Hervormde Gemeente uit ’s Gravenmoer om 10:00 uur een themadienst voor jong en oud. Het thema van de dienst luidt: ‘Geloven met je hart en ziel’. In deze dienst zal er een collecte plaatsvinden voor een groep jongeren uit Sprang-Capelle die dit jaar op werkvakantie gaat  naar Zambia. Deze jongeren zullen in de dienst met hun band ‘Concrete’ de muzikale begeleiding verzorgen. Vóór de dienst zal er voor de genodigde gemeenteleden om 8:30 uur een paasontbijt gehouden worden in ‘De Ark’. Achter in de kerk, op de stenen tafel, ligt de lijst waarop iedereen zich kan inschrijven voor dit ontbijt. Het inschrijven kan t/m 7 april 2019. Wij hopen op een grote opkomst, zodat het paasfeest met velen kan worden gevierd. Tot dan! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com

Tenslotte

Het feest van Pasen is te groot voor een dag of een uur. Wereldwijd kennen christenen daarom een ‘heilige week’: de week tussen Palmzondag (14 april) en Paasfeest, de week waarin Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vallen. Het is goed om juist in deze week als kerken eenheid te zoeken, samen gericht te zijn op wat de kern is, het lichtende midden van het geloof: De Heiland die lijdt, sterft, begraven wordt én opstaat uit de dood. Door de kracht van Zijn dood en opstanding maakt Hij mensenlevens nieuw. En juist dat nieuwe leven brengt ons samen, bij Hem en bij elkaar. Daarom hopen we iedereen te ontmoeten in de Stille Week en op Pasen. Van woensdag 17 – maandag 22 kunnen we dagelijks (!) naar de kerk gaan om het hoge feest te vieren. Inkeer, bemoediging, onderwijs, feestvreugde: God wil het allemaal geven, wanneer we met een behoeftig, zoekend hart bij Hem komen.

Groet

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal.
ds. J. Boom