Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 augustus

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop

18.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren


Zondagsschool:

De kinderen zijn deze zomermaanden bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. Gert-Jan Netten ’s avonds dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps. 23:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59