Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 februari

9.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

14.30 uur ds. J. Boom

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Leanne Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.81:12, midden-/bovenbouw: Ps.103:2


Collecten:

Op zondag 7 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de naaste, kinderen, ouderen en gehandicapten, in Libanon. In een arm deel van de buitenwijken van Beiroet woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor mensen die moesten vluchten uit het Midden-Oosten. Het diaconale comité van de Armeense Kerk in Libanon probeert zoveel mogelijk mensen te helpen. Relatie en waardigheid van families, ouderen, gehandicapten en kinderen staan centraal. Behalve de hulp voor kinderen van christelijke vluchtelingen, is er naschoolse opvang van moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Voor kinderen en tieners uit de wijk zijn er allerlei activiteiten. Ze bidden en zingen en luisteren naar Bijbelverhalen. En… ze hoeven niet doelloos over straat te zwerven. Joe, een jongen van 9 jaar, is om allerlei redenen instabiel en woont in een lastige thuissituatie. Hij is overactief en heeft gedragsproblemen. Eén-op-één zorg is nodig. Het diaconale comité hielp Joe en na een lang begeleidingsproces begon zijn gedrag merkbaar te verbeteren. Het comité is dankbaar: “We doen dit niet alleen, de hulp wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd”. Geef gul in de collecte of maak een gift over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van LB.1.103 – Hulp voor Libanon. Hartelijk dank! (voor meer info: www.project1027.nl/ libanon-hulp-voor-de-naaste/). De diaconie.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op woensdag 10 februari om 19.30 uur is er een vergadering van de kerkenraad. We bevelen het werk van de broeders aan in uw voorbede.


Tenslotte

Gelezen in een bijlage bij De Waarheidsvriend van vorige week:

“Hoeveel golven zijn al over de kerk heengegaan? Eindeloos veel. Waarom zou de kerk dan deze golf van Covid-19 niet kunnen overleven?” (dr. A.A.A. Prosman)

Een hartelijk groet, ook namens de dames,

uw ds. J. Boom