Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 juli

9.30 uur ds. J. Boom, Heilige Doop & koffie na de dienst

18.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Collecten:

1. Diaconie (St. Schuilplaats, Diaconaal Maatschappelijk Werk)
2. Kerk

Oppas:  

Marline Boom, Liz van Dongen en Manon Koenen

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans, ‘s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Verduijn, 0162-321613

Psalmen leren:

 Onderbouw: Ps.142:2. Midden-/bovenbouw: Ps.119:10

Verantwoording:

Ontvangen tijdens de bezorging van de usb-sticks in de maand april € 43, in de maand mei € 22,60, in de maand juni € 12,60; en voor de kerk €10, €20 en €50. Hartelijk dank voor uw bijdragen. De diaconie.

Tijdens bezoekwerk ontvangen €5 voor de kerk en €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Dank daarvoor.

Tenslotte

Zingen na de dienst:

Volgende week zondag 14 juli is er na de avonddienst weer gelegenheid om met elkaar liederen te zingen. A.s. zondag ligt er op de stenen tafel achterin de kerk een lijst waarop u uw lied aan kunt geven wat u graag met elkaar zou willen zingen. Allen, jong en oud van harte welkom.

Van zondag…:

Bepaald geen eenvoudige woorden in 1 Korinthe 11, over man en vrouw in de gemeente en de hoofdbedekking van toen en nu. Je kunt wel een beeld krijgen van hoe het er in de tijd van Paulus aan toe ging, maar hoe breng je dat over naar ons, zovele eeuwen later? In de preek probeerde ik het nodige aan te reiken, zodat ieder voor Gods aangezicht kan overwegen wat hem of haar te doen staat. Laten wij bidden dat de Heilige Geest ons meer en meer leert wie God is en hoe wij onze eerbied voor Hem gestalte kunnen geven.

… tot zondag:

Aanstaande zondag mag het teken en zegen van Gods verbond bediend worden aan Emma, dochter van Laurens en Annette Timmermans. In haar doop wil de Heere van jongs af aan richting geven aan het leven van Emma. Hij strekt Zijn beschermende en reddende handen uitnodigend naar haar uit en wil het Doel zijn van haar leven. Genadig belooft Hij alles te geven wat nodig is om Hem te dienen en de Heere Jezus te volgen. Als gemeente zijn we daar getuige van. Dat brengt (net als voor de ouders) ook een verantwoordelijkheid mee voor de gemeente: Laat de kinderen en de jonge gezinnen een vaste plaats hebben in onze gebeden. Want uit de kinderen en jongeren wil God de gemeente bouwen. Graag wensen we Laurens en Annette met allen die hen lief zijn een rijk gezegende doopdienst toe.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.