Diensten op zondag 7 juli

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Marianne van de Velde en Sanne Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.121:4 en bovenbouw Ps.62:7


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud orgel

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59