Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 juni

9.30 uur ds. J. Boom, via kerkomroep.nl

18.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.71:17a. Midden-/bovenbouw: Ps.31:17 


Bijdragen:

In het collecterooster staat als deurcollecte vermeld: instandhouding predikantsplaats.

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Van harte aanbevolen.


Verantwoording:

Ontvangen tijdens het bezorgen van de usb-sticks in de maand april € 40 voor de kerk en € 10 voor de diaconie en voor in de maand mei € 30 voor de kerk en € 20 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Via de bank ontvangen in de maand mei: twee giften voor de kerk: € 50 en € 25 en twee giften voor de instandhouding predikantsplaats: € 100 en € 50. De totale collecteopbrengst voor de kerkvoogdij over de maand mei is € 895. Hartelijk dank voor uw gaven.


Uur van gebed op dinsdag 20.00 uur

Verzamelen op het dorpsplein, vervolgens uiteen in groepen (volgens de coronaregels)


Bezinningsmoment op woensdag, 19.15 uur

10 juni: Fam. Van Halteren


Tenslotte

Het Pinksterfeest ligt achter ons. Maar de zaken waar het over ging in de Schriftlezingen en de preken blijven: God zelf is naar ons toegekomen, om in de harten van zijn kinderen te wonen; om in de gemeente en de wereld werkzaam te zijn door Zijn Geest. Zondagavond heb ik met verwondering meegeluisterd naar de preek die daarover ging. De laatste tijd mag ik wekelijks een dienst uitkiezen die elders is opgenomen, om die via onze pagina op Kerkomroep uit te zenden. Ik luister zo steeds naar een broeder die het Woord bedient en vaak ben ik dankbaar verrast. En ik denk soms: wat een prediking… ik kan niet in zijn schaduw staan! Ja, als zo’n gedachte bij je bovenkomt, moet je uitkijken dat je niet vervalt in een vleselijke manier van denken. Want het gaat in de kerk natuurlijk niet om wie het best presteert. Het gaat erom dat Gods Woord wordt uitgelegd en de Heilige Geest daar gebruik van kan maken om mensen bij de Heere Jezus te brengen. De apostel Paulus spreekt in dat verband over de dwaasheid van de prediking als middel om het geloof op te wekken en te versterken. Paulus zelf gaf hoog op van de kracht van de Heilige Geest, maar niet van zijn eigen kracht of kunde. Die nederigheid en bescheidenheid mag een christen kenmerken. Ooit hoorde ik iemand zeggen: ‘Als je hart verlangt naar heil, naar onderwijs en troost van de Heere en als je zo het werk van de voorganger in het gebed brengt, dan krijg je uit de meest gebrekkige preken nog zegen!’ Ik hoop van harte dat u en jullie het ook goed hebben wanneer we op zondagavond met elkaar ‘te gast zijn’ in een zustergemeente ergens tussen Middelburg en Groningen.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom