Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 7 mei

9.30 uur ds. G. van Goch, Scherpenzeel

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw, Nieuw-Lekkerland


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Liz van Dongen en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.124:4, bovenbouw Ps.48:1


Collecten:

1. Diaconie (Arm-in-Arm Dongen)
2. Kerk

De diaconieën van de kerken in Dongen werken samen in de Werkgroep Arm-in-Arm. Op de website van Arm-in-Arm staat het volgende ervaringsverhaal:

‘Door financiële problemen konden we de schoolkosten voor onze kinderen niet betalen en nam schuldhulpverlening van de gemeente, na onze goedkeuring, hierover contact op met Stichting Arm-in-Arm voor hulp. Korte tijd later werden we benaderd voor een intakegesprek aan huis door twee heren. Uiteraard speelt schaamte een rol en wil je dit liever niet, toch zijn we nu ontzettend gelukkig dat dit is gebeurd. De heren kwamen op huisbezoek en hebben zonder oordeel aangehoord wat er aan de hand was en dit opgepakt. Aan het einde van het bezoek ontvingen we zelfs een cadeaubon voor een supermarkt. Wat was dat welkom!

Uiteindelijk hebben ze ons niet alleen met een deel van de schoolkosten geholpen (het andere deel is, met hulp van Stichting Arm-in-Arm, door school betaald), ook toen er een viering in het dorp was (75 jaar bevrijding) en hiervan voedsel over was, hebben we een aantal tassen vol etenswaar mogen ontvangen. Verder hebben onze kinderen een cadeaubon met sinterklaas gekregen, voor de kerstvakantie waardebonnen voor Dongen Ice en voor de zomervakantie een vakantietasje met inhoud (waardebonnen van diverse winkels) en een vlieger. Tot onze grote verbazing kregen we zelfs een week zomervakantie cadeau, met vakantiegeld, in een chalet in de buurt, met daarbij een fietstocht op een vierpersoonsfiets en midgetgolf. Wat hebben we een plezier gehad en hiervan ontzettend genoten!

Tevens wordt met enige tussenpozen door de stichting geïnformeerd of er op een bepaald vlak nog hulp wenselijk is. Fantastisch gewoon! En als ik één van beide heren van het huisbezoek in het dorp tegenkwam, reageerde deze niet of zeer discreet. Dat voelde fijn en veilig.

We zijn nu dus enorm dankbaar voor deze stap, ondanks dat het om hulp vragen en het ontvangen ervan een hoge drempel was. Het is goed dat te overwinnen, want je krijgt er zoveel voor terug. Wij zijn de Stichting Arm-in-Arm enorm dankbaar voor wat zij in ons leven betekend hebben, dat is en blijft echt onvergetelijk voor ons. Stichting Arm-in-Arm is voor iedereen toegankelijk en maakt geen onderscheid. Daarom hopen we dat meer mensen soortelijke fijne ervaringen mogen ontvangen van deze hartverwarmende stichting.


Kerk doordeweeks

Inzameling voor Eagle Shelter:

Ruim een jaar geleden zijn we als gezamenlijke kerken van ’s Gravenmoer gestart met een inzamelingsactie voor Eagle Shelter. Aanleiding was toen de komst van vele Oekraïners naar ons land, waar veel hulp voor nodig was. Via Eagle Shelter konden we toen ons steentje bijdragen. In het najaar hebben we de actie herhaald. De bedoeling is dit als een terugkerende actie in het voor- en najaar te organiseren, zodat we er bij het opruimen van onze kasten rekening mee kunnen houden.

Het inloophuis in Dongen is voor velen een warme plek van ontmoeting, waar men gehoord wordt, maar waar je ook nodig bent voor de ander al dan niet tijdens een activiteit. De winkel, waar men met een gesloten portemonnee kan winkelen, is wel heel speciaal. Door vrijwilligers worden ingeleverde spullen zorgvuldig uitgezocht en uitgestald. Hoe mooi is het dat dit door kan gaan. Onze inbreng is daarbij ook van belang en wordt enorm op prijs gesteld.

 Waar is vraag naar?

* Zomerkleding, in het bijzonder grote herenmaten

* Bh’s, (kinder)ondergoed en sokken (nieuw of zo goed als nieuw)

* Schoenen en tassen

* Verzorgingsproducten zoals shampoo, zeep, tandpasta, luiers en tampons

* Rijklare fietsen         

 N.B. Boeken en speelgoed is niet nodig.

 Tot en met zondag 14 mei kunt u de spullen inleveren in de kerk of bij een van onderstaande personen. Wij zorgen er dan voor dat het naar Eagle Shelter gebracht wordt. Natuurlijk kunt u er zelf ook altijd een keer een bezoek brengen. Meer informatie is te vinden op hun website: http://eagleshelter.nl.

Alvast hartelijk dank! Therese Timmermans (Hervormde Kerk), Jan Drop (Chr. Ger. Kerk), Addie Brocken en Nella Ravensbergen (Ger. Kerk)

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op woensdag 10 mei om 19.30 uur. Naast een aantal andere zaken (zoals de vacatures in de kerkenraad) zal het beleidsplan 2023 – 2027 ter sprake komen. Het beleidsplan is afgerond en kan op de gemeenteavond van dinsdag 16 mei a.s. besproken worden met alle aanwezigen. Wie het beleidsplan wil ontvangen, kan dat aanvragen (digitaal of als boekje) bij onze scriba dhr. Piet van Halteren, tel. 076 – 521 53 27.


Tenslotte

Aanstaande zondag mag ik een doopdienst leiden in de Hervormde Gemeente van Schoonrewoerd. ’s Avonds ga ik voor in Babyloniënbroek. Gastpredikanten komen in ’s Gravenmoer het Woord bedienen. Let u a.u.b. op de aanvangstijd van de tweede dienst: 18.30 uur. Het is de zondag nadat de beslissing op het beroep naar Zijderveld bekend is geworden. We hopen elkaar over de uitkomst daarvan op een later moment te kunnen spreken. Ons gebed is dat God vrede geeft op het genomen besluit aan ieder die zich hierbij betrokken voelt. Hij kent onze verlangens, Hij kent ook de nood van Zijn Kerk, en Hij hoort ons gebed en onze dankzegging. Ook namens Marry en de kinderen een hartelijke groet aan u en jou,

 uw ds. J. Boom