Kerst rollade actie 2021Dagelijks woord


Diensten

Aanmelding voor de diensten is niet (meer) nodig.


Agenda


Voetius


Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 7 november

9.30 uur ds. J. de Wit, Hardinxveld-Giessendam

14.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans

Orgel:

‘s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.17:8a en midden-/bovenbouw: Ps.72:1


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de zending (Gereformeerde Zendingsbond). De Kerk van Christus is een zendingskerk. Wij zijn geroepen om het goede nieuws tot aan de einden der aarde door te vertellen.

Papa Bule Mulefu woont in een Pygmeekamp dicht bij het plaatsje Lolwa in Congo. Toen hij last kreeg van een liesbreuk, kwam hij naar het ziekenhuis van de kerk. Eerst leek een operatie niet zo nodig. Dagenlang sliep Papa Bule in de bosjes bij het ziekenhuis, totdat Willem Folmer, GZB-zendingsarts in het ziekenhuis, hem onder een ziekenhuisbed zag liggen: “Hij lag te kreunen van de pijn. Dezelfde dag opereerden we hem. Het ontzeggen van een behandeling zou hem zeker fataal zijn geworden. Gelukkig knapte hij na de operatie goed op!”

De GZB wil samen met de kerk omzien naar deze kwetsbare bevolkingsgroep in Congo en Gods liefde met haar delen. De opbrengst van de GZB-najaarscollecte is hiervoor bestemd. Laten we in liefde omzien naar Pygmeeën! Doet u mee?

Voor meer informatie zie www.gzb.nl

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op een kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59