Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 8 augustus

9.30 uur prop. J.J. de Haan, Woerden

18.30 uur ds. C. Bijman, Arnemuiden

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Liz van Dongen


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.93:1


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor diaconie en kerk. Zie de rekeningnummers hierboven.

Tenslotte

Ooit schreef Godfried Bomans (de schrijver van Erik, of het klein insectenboek): ‘Mijn raad is deze: trek, zodra het vakantie is, uw schoenen uit en ga languit in een ruststoel liggen met het uitzicht op uw eigen tuin. Gij zijt nu omgeven door alles wat u nodig hebt’. Bomans schreef dit toen hij zag hoeveel drukte het geeft als mensen er op uit gaan en verre, vermoeiende reizen maken. Hij had gelijk: de vakantie kent z’n eigen drukte. Toch wensen we alle reizigers (en daar horen we zelf ook bij…) een goede tijd toe, verbondenheid met elkaar en verwondering over Gods schepping. En iedereen die thuisblijft – al dan niet door de omstandigheden gedwongen – rust en bezinning gegund, in de tuin of op het balkon.

Een hartelijke groet ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom